EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.10.18.

Paplašina pieejas sadarbībai profesionālās izglītības jomā

Foto: Roberts Vidzidskis.

Lai mainītos sabiedrības attieksme pret profesionālo izglītību, jāizmanto mūsdienīgas sadarbības formas profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmēju starpā. Tā secinājuši vairāk nekā 60 starpnozaru eksperti no visas Latvijas seminārā “Sadarbība inovācijām un ilgtspējīgai attīstībai: profesionālās izglītības loma modernā izglītības vidē”.

Semināra laikā eksperti sprieda par četrām tēmām: citāda domāšana, citādas prasmes, attīstība un pēctecība un citāda sadarbība, lai sekmētu inovācijas un ilgtspējīgu attīstību profesionālajā izglītībā,” skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa.

Atbildot uz jautājumu, kā veicināt profesionālās izglītības prestižu, lai tā kļūtu par veiksmīgas karjeras, inovāciju un uzņēmējdarbības priekšnoteikumu, semināra dalībnieki uzsvēra, ka nepieciešamas pārmaiņas sabiedrības domāšanā un attieksmē ne tikai pret profesionālo izglītību, bet arī pret darbu.

Diskutējot par prasmēm un attieksmēm, ko sniedz profesionālā izglītība, tika izcelta vērtīborientācija – pozitīvas attieksmes pret darbu un darba kultūras veicināšana, kā arī uzņēmējspēja, vadīšanas, komunikācijas, līderības prasmes, loģiskā domāšana. Lai tās attīstītu, semināra dalībnieki rosināja vairāk audzēkņus iesaistīt mācību satura plānošanā un izvērtēšanā, kā arī, pozitīvas nākotnes vīzijas par dzīvi un darbu Latvijā veidošanā.

Ilgtspējas un zaļās ekonomikas veicināšanu semināra dalībnieki skatīja caur kopienas attīstības prizmu, uzverot nepieciešamību dalīties ar pieredzi un materiāltehnisko bāzi skolās, plašāk izmantot IKT, sasaistīt ilgtspējīgu vides attīstību ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Nozīmīga bija sadarbības tēma starp dažādu līmeņu izglītības iestādēm, īpaši uzsverot sadarbību starp profesionālajām un augstākās izglītības iestādēm.

Savukārt runājot pariespējām paplašināt sadarbību, izskanēja idejas par audzēkņu hakatoniem, laikmetīgās mākslas projektiem, uzņēmēju balvas izveidi par aktivitāti un iesaistīšanos profesionālās izglītības attīstībā, jauniešu radītās produkcijas tirdziņiem, starppaudžu projektiem sadarbībā ar senioru klubiem, kā arī profesionālajai izglītībai veltīta moderna medija izveidi.

Seminārs, ko organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Profesionālās izglītības biedrību, norisinājās 17. oktobrī Jelgavas Tehnikumā, pulcējot profesionālo izglītības iestāžu un koledžu vadītājus, uzņēmējus, augstskolu pārstāvjus, valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekus un citus ekspertus.

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante