EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.04.18.

Notiks konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme “Skola – gatava dažādībai?”

Foto: Pixabay.com

Trešdien, 11. aprīlī, Jelgavā norisināsies konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme “Skola – gatava dažādībai?”.  

Šobrīd ir nozīmīgs Latvijas izglītības sistēmas attīstības posms: tiek pilnveidots izglītības saturs, diskutēts par atbilstošām mācību metodēm un vērtēšanas sistēmu, kā arī par izglītības vidi, kas piemērota dažādiem bērniem – gan iekļaujošās izglītības kontekstā, gan saistībā ar ieceri skolas gaitas sākt bērniem jau no sešu gadu vecuma.  

Sanāksmē tiks uzklausīts Izglītības un zinātnes ministrijas redzējums par pirmsskolas nozīmi Latvijas izglītības sistēmā, atbalstu bērniem ar īpašām un speciālām vajadzībām un iekļaujošas izglītības vides radīšanu. Piedaloties ekspertiem no valsts un nevalstiskām organizācijām, eksperti diskutēs par to, kā veicināt veiksmīgu pāreju no pirmsskolas uz pirmo klasi un kā nodrošināt iekļaujošu, attīstošu un radošu mācību vidi visiem.  

Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” darbojas no 2005. gada, un tās mērķis ir veicināt ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai visiem nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību. Saskaņā ar 2016. gadā veiktajiem grozījumiem konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” nolikumā padomei izvirzīti trīs rīcības virzieni, viens no tiem: veicināt iekļaujošu izglītību un attīstību veicinošu mācību vidi.   

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante 

Lejuplādējamie dokumenti: