EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.11.20.

Notiks Globālās izglītības diena "Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā!"

Globālās izglītības nedēļa Latvijā šogad notiks 19. – 25. novembrī, tās norisi jau septīto gadu pēc kārtas koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Globālās izglītības nedēļas pasākumu organizēšanā iesaistās dažādi sadarbības partneri – skolas, augstskolas, jauniešu centri, bibliotēkas un citi interesenti, kam rūp ilgtspējīga pasaule. Globālās izglītības dienas gaitā nodarbībā "Globālā izglītība – portāls uz _________ nākotni" notiks starptautiskās izglītības akcijas "Pasaules lielākā mācību stunda" noslēgums. 

20. novembrī LAPAS sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, LR Izglītības un zinātnes ministriju, LR Ārlietu ministriju, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centru, Liepājas universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti un biedrību "Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija" jau septīto gadu pēc kārtas organizē ikgadējo globālās izglītības dienu. Šogad šī diena notiks tiešsaistē.

Šī gada Globālās izglītības nedēļas kopsaucējs – Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā! / It’s our world. Let’s take action! – norāda, ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību. Informācijas par Globālās izglītības nedēļu 2020 Ziemeļu-Dienvidu centra mājaslapā.

Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko 20 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību.

Informāciju sagatavoja:
Inga Belousa, Globālās izglītības dienas rīkotāju grupas pārstāve
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante 

Lejuplādējamie dokumenti: