EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.04.17.

Nākamā – Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”

Izglītībai, kas attīsta personību, talantus, stiprina uzņēmējdarbības prasmes un veicina līdzdalību kopienas attīstībā, šogad būs veltīta Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” Latvijā, kas noritēs no 24. līdz 30. aprīlim.

“Izglītība visiem” nedēļas ietvaros notiks dažādi pasākumi visā Latvijā. Viens no nozīmīgākajiem – izglītības forums “Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju stiprināšana izglītībā” norisināsies 26. aprīlī Valmieras Valsts ģimnāzijā. To rīko UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Valmieras Valsts ģimnāziju.

Forumā plānots diskutēt par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu izglītības procesā Latvijā un pasaulē, kā arī iepazīstināt izglītības politikas veidotājus un īstenotājus ar ASEM (Āzijas-Eiropas sadarbības tīkls) programmas „Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana” pētījuma rezultātiem un citiem nozīmīgiem pētījumiem šajā jomā. Tajā uzstāsies gan Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji, iepazīstinot ar redzējumu par inovatīvajām kompetencēm un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu, gan ārzemju eksperti – Prof. Dr. Manu Kapurs no Cīrihes Zinātnes un tehnoloģiju universitātes un Konstantinos Pagratis no UNESCO Mūžizglītības institūta –, kuri stāstīs par Āzijas pieredzi uzņēmējspēju veicināšanā, kā arī kopienas iesaistes nozīmību mūžizglītības procesos.

“Šogad starptautiskās nedēļas “Izglītība visiem” tēma ir atbildība un līdzdalība izglītības sistēmas veidošanā un izglītības nodrošināšanā visiem. Taču līdzdalība ir atslēgas vārds ne tikai izglītības politikas veidotājiem, bet visiem procesa dalībniekiem. Līdzdalība, atbildība, uzņēmība, aktīva rīcība savas nākotnes veidošanā – to vēlamies attīstīt paši un ceram veicināt arī jauniešos. Tādēļ Latvijā diskutēsim ar izglītības politikas un satura veidotājiem, skolotājiem, jauniešiem un uzņēmējiem, kā sekmēt uzņēmējspējas un kā veidot mācību vidi, kas rosina meklēt inovatīvus risinājumus,” stāsta Baiba Moļņika, UNESCO LNK ģenerālsekretāre.

Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” visā pasaulē tiek atzīmēta kopš 2001. gada, vēršot izglītības politikas veidotāju, īstenotāju un plašas sabiedrības uzmanību uz iekļaujošas izglītības pieejamības un kvalitātes jautājumiem. Kopš 2015. gada, kad tika pieņemti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, šī nedēļa veltīta 4. mērķa – kvalitatīvas, iekļaujošas un pieejamas mūžizglītības nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. 29109268
E-pasts liene@krivena.lv