EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.04.17.

Ļvivā aizvadīta ANO modelēšanas spēle jauniešiem no Latvijas, Igaunijas un Ukrainas

 

Ļvivā, Ukrainā aizvadīts jauniešu forums – Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) modelēšanas spēle, kurā piedalījās vairāk nekā 100 jauniešu no Latvijas, Igaunijas un Ukrainas. Latviju spēlē pārstāvēja 20 vidusskolēni no Ādažiem, Cēsīm, Grobiņas, Kuldīgas, Ozolniekiem, Pļaviņām, Rīgas un Valmieras. Tā notika 7. – 9. aprīlī.

 

ANO modelēšanas spēles laikā jaunieši diskutēja par globāli nozīmīgām tēmām, tikās ar dažādu institūciju pārstāvjiem un darbojoties četrās ANO komitejās. Lai piedalītos simulāciju spēlē, jaunieši izturējuši nopietnu nacionālo atlasi un veikuši sagatavošanās darbus, parādot savas intereses un zināšanas diplomātiskajos jautājumos. Pieredze jaunajiem diplomātiem ir atšķirīga, dažiem no jauniešiem šī bijusi pirmā, bet dažiem jau piecpadsmitā ANO modelēšanas spēle.

Pasākuma atklāšanas un noslēguma ceremonijas notika Ļvivas apgabala administrācijas ēkā. ANO modelēšanas spēli atklāja Igaunijas Ārlietu ministrijas pārstāve Ukrainā Helēna Ennoka, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa, Ļvivas apgabala administrācijas vadītājs Oļegs Sinjutka un Sabiedrības iniciatīvu institūta pārstāvis. Projekta atklāšanā tika uzsvērta kooperācijas nozīmē starp ANO dalībvalstīm, savstarpējā sadarbība un personības izaugsme, kā arī spēja būt nacionāli un globāli aktīvam. Trīs dienu laikā jaunieši ne tikai pārrunāja diplomātiskos jautājumus, bet arī piedalījās dažādās saliedēšanās spēlēs, kā arī ekskursijās pa Ļvivas centru.

Jauniešiem, iejūtoties kādas valsts lomā (Libānas, Ēģiptes, Zviedrijas, Etiopijas, ASV, Vācijas, Bolīvijas u.c.) bija jāiziet noteikti ANO komiteju darbības posmi. Pirmajā un otrajā dienā jaunieši diskutēja par globāli nozīmīgiem jautājumiem četrās komisijās. Drošības komisijā tika diskutēts par situāciju Sīrijā: Kā uzsākt miera sarunas un atrisināt konfliktu Sīrijā diplomātiskā ceļā? Pirmajā cilvēktiesību komitejā tika diskutēts par dzimumu līdztiesības un cilvēktiesību jautājumiem: Kā atbalstīt sieviešu aktīvu dalību politiskajā apritē? Otrajā cilvēktiesību komitejā tika apspriesti izglītības pieejamības jautājumi: Kā nodrošināt vienlīdzīgu pieeju izglītībai bēgļu krīzes laikā? Ceturtā komisija apsprieda jautājumus par pilsētas ilgtspējīgu attīstību: Kā stiprināt kiberdrošību?

Pēc diskusijām un savstarpējās vienošanās katrai komisijai bija jāizstrādā rezolūcija, kas tika nolasīta un apstiprināta pasākuma noslēguma dienā – simulētajā Ģenerālajā Asamblejā, Ļvivas apgabala administrācijā. Pasākuma noslēgumā tika pieņemtas visu četru komiteju ierosinātās rezolūcijas un tika apbalvoti labākie simulācijas spēles dalībnieki. No Latvijas goda rakstu par labāko diplomātisko sniegumu saņēma Linda Ingeborga Kronberga no Valmieras Valsts ģimnāzijas, pārstāvot Zviedriju ANO drošības komitejā.

Simulācijas spēles pamatā ir vairāki mērķi. Pirmkārt, šis projekts informē jauniešus par ANO ilgtermiņa attīstības stratēģijām, iepazīstina ar ANO sistēmu, UNESCO darbu un citām ANO organizācijām. Otrkārt šīs spēles mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par miera kultūras un ilgtspējīgas attīstības veicināšanu, daloties zināšanās, iegūstot jaunus draugus un sadarbības pieredzi. Treškārt ANO simulācijas spēle iesaista jauniešus kopīgā problēmu risināšanā un attīsta līderības, komandu sadarbības, argumentācijas un retorikas prasmes.

2015. gadā (ANO) modelēšanas spēle notikusi Igaunijā, bet 2016. gadā Latvijā. ANO modelēšanas spēli Ļvivā organizēja Sabiedrības iniciatīvu institūts no Ukrainas. To atbalstīja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, kā arī UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija. Projekta aktivitātes Latvijā atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrija, Ārlietu ministrija, Zviedrijas vēstniecība Latvijā u.c. partneri.