EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.09.16.

Latvijas skolas aicinātas piedalīties “Pasaules lielākās mācību stundas” akcijā

 

Arī šogad no 18. septembra vienlaicīgi gandrīz simts valstīs sāksies starptautiskā izglītības akcija – “Pasaules lielākā mācību stunda”. Tajā piedalīsies UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas un aicinātas pievienoties arī citas Latvijas izglītības iestādes.

 

Pagājušajā gadā akcijā piedalījās 59 izglītības iestādes no visas Latvijas, kas īstenoja 139 mācību stundu plānus tādos mācību priekšmetos kā literatūra, fizika, ķīmija, latviešu valoda, mājturība un tehnoloģijas, vēsture, bioloģija un vizuālā māksla. Apraksti, fotoreportāžas un interesantākie mācību stundu plāni ir apkopoti publikācijā “Mācīties pārveidot! Pasaules lielākā mācību stunda”.

“Pasaules lielākās mācību stundas” mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušā izpratni par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis, tostarp Latvija apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

Šogad starptautiskā akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” norisināsies ne tikai formālajā, bet arī neformālajā un ikdienas izglītībā. Tās organizatori aicina bērnus, jauniešus, pilsoniskās sabiedrības, izglītības un kopienu aktīvistus līdzdarboties un sniegt padomus un ierosinājumus sabiedrības, vides, ekonomikas jautājumu risināšanai.

Latvijā, sākot no 19. septembra, skolas aicinātas sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī – veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai.

“Nodarbībās aicinām pētīt un diskutēt par starpkultūru dialoga veidošanu, globalizācijas un migrācijas ietekmi uz procesiem sabiedrībā, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatprincipiem u.c. tēmām. Akcijas dalībnieku iesūtītos nodarbību plānus iekļausim īpašā publikācijā un radošāko plānu autoriem pasniegsim balvas akcijas noslēgumā,” stāsta Ilze Dalbiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja.

Materiāli iedvesmai, mācību stundu paraugi un cita noderīga informācija skolām jau pieejama www.skolas.unesco.lv.

“Pasaules lielāko mācību stundu” Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, un to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Akcija ir daļa no sabiedrības un īpaši izglītības jomas pārstāvju izpratnes pilnveides kampaņas „Solis pasaulē”, kas tiek rīkota sadarbībā ar LAPAS – Latvijas platformu attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu un citām institūcijām un organizācijām.

Akcijas mājas lapa: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
Informācija latviešu valodā: www.skolas.unesco.lv