EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
31.03.15.

Latvijas skolas aicinātas iesaistīties UNESCO Asociēto skolu projektā

UNESCO ASP 60. gadadienas svinības Latvijā. Foto: Roberts Vidzidskis

Latvijas vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības iestādes aicinātas iesaistīties starptautiskajā UNESCO Asociēto skolu projektā un pieteikties vai turpināt dalību jaunajā 2015.–2018. gada sasaukumā.

UNESCO ASP aicinātas pieteikties Latvijas skolas, kas gatavas integrēt mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības balstus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt, mācīties dzīvot kopā –, atbalstot izglītību, kas rosina personības attīstību, radošu un inovatīvu domāšanu, veiksmīgu socializāciju, ilgtspējīgu dzīvesveidu un zināšanu un prasmju tālāknodošanu.

Lai pieteiktos UNESCO ASP, skolām jāaizpilda pieteikuma anketa un kopā ar UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baibai Moļņikai adresētu skolas motivācijas vēstuli līdz šī gada 31. maijam jānosūta UNESCO LNK.

UNESCO Asociēto skolu projekts (ASP) ir UNESCO izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls ar mērķi bagātināt mācību saturu, ieviest modernas mācību metodes un pilnveidot mācību vidi, kas veicina radošumu un piederības sajūtu savai valstij un pasaulei. Tajā šobrīd iesaistījušās 10 000 izglītības iestādes no 181 valsts. Latvijā ASP līdz šim iesaistījušās 20 aktīvas un radošas mācību iestādes no visiem reģioniem.

No 2012. līdz 2015. gadam UNESCO Asociēto skolu projektā Latvijā mantojuma izglītības virzienā darbojās septiņas izglītības iestādes: privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Jaunsilavas pamatskola, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Riebiņu vidusskola, Rīgas Klasiskā ģimnāzija un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums. Cilvēktiesību un vērtībizglītības virzienā aktivitātes īstenoja sešas izglītības iestādes: Brocēnu vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Jēkabpils pamatskola, Rīgas 74. vidusskola, Sabiles vidusskola un Valmieras sākumskola. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai bija tematiskais pamats projektiem septiņās izglītības iestādēs: Rīgas Dabaszinību skolā, Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādē, Jelgavas Amatu vidusskolā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, Talsu Valsts ģimnāzijā un Valmieras Valsts ģimnāzijā.

UNESCO ASP skolas Latvijā organizē radošus un izglītojošus pasākumus ANO un UNESCO noteiktajās starptautiskajās dienās, iesaistās vietējos un starptautiskos sadarbības projektos, kā arī pašas organizē un piedāvā aktivitātes – konferences, konkursus, tematiskas nodarbības – skolām Latvijā un pasaulē. Savukārt UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), kas koordinē ASP skolu darbību Latvijā, organizē iedvesmojošus seminārus skolotājiem un skolu direktoriem, koordinē starptautiskus sadarbības projektus un nodrošina informāciju par metodiskajiem materiāliem, digitālām izglītības platformām un citiem UNESCO izglītības un kultūras resursiem. Ieskatu UNESCO ASP aktivitātēs Latvijā var gūt mājas lapā www.skolas.unesco.lv.

Papildu informācijai:
Ilze Dalbiņa,
UNESCO ASP nacionālā koordinatore Latvijā
Tālr.: 67325109
E-pasts: i.dalbina@unesco.lv

Lejuplādējamie dokumenti: