EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
09.04.19.

Latvijas pilsētas aicinātas iestāties UNESCO Izglītības pilsētu tīklā

Līdz 2019.gada 30. aprīlim Latvijas pilsētas aicinātas iestāties UNESCO Izglītības pilsētu tīklā. Sadarbības tīkls vieno vairāk nekā 200 pilsētas visā pasaulē, kuras kā vienu no nākotnes attīstības stratēģijas pamatiem izvirzījušas izglītību un mūžizglītības iespēju paplašināšanu ikvienam tās iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma, dzimuma, sociālā stāvokļa u.c.
 
“Izglītības pilsētas ir pārmaiņu virzītājas,” uzsver Stefānija Džanīni, UNESCO ģenerāldirektores vietniece izglītības jautājumos. Izglītības pilsēta iedvesmo, vada un atbalsta iedzīvotājus izglītības ceļā visa mūža garumā – gan skolā, gan darbā, gan ģimenē, gan bibliotēkā, muzejā un citās sabiedriskās vietās. Izglītības pilsētas veiksmīgi izmanto modernās tehnoloģijas, veicina izglītības kvalitāti un izcilību izglītībā, kā arī sekmē mūžmācīšanās kultūru. 
 
Pilsētas visā pasaulē piedāvā dažādas izglītības iespējas atbilstoši vietējai kultūrai, tomēr ir lietas, kas šīs pilsētas vieno: izglītības stratēģijas izstrāde, plānošana, progresa uzraudzība, finansējuma nodrošinājums u.c. UNESCO Izglītības pilsētu tīkls, ko izveidojis UNESCO Mūžizglītības institūts, sniedz atbalstu pilsētām šajās jomās, piedāvājot materiālus un stāstot par labo praksi visā pasaulē. Kopš 2016. gada Valmiera ir UNESCO Izglītības pilsētu tīkla dalībniece. Izglītības pilsētu tīklā iesaistījusies arī Kauņa Lietuvā, Espo Somijā u.c. pilsētas (plašāk: http://uil.unesco.org/sites/default/files/doc/lifelong-learning/cities/list-of-members-unesco-gnlc-uil.pdf
 
Starptautiskais sadarbības tīkls:
- sekmē informācijas apmaiņu par starptautisko pieredzi mūžizglītības veicināšanā pašvaldībās; 
- motivē pilsētu apzināt vietējos resursus – valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju piedāvātās mūžizglītības iespējas;
- paver iespējas sadarbībai izglītības jomā ar pilsētām visā pasaulē, kā arī uzzināt un mācīties no šo pilsētu pieredzes; 
- sniedz atbalstu reģionālu un starptautisku konferenču organizēšanā;
- piedāvā iespēju iepazīties ar UNESCO Mūžizglītības institūta materiāliem un citu UNESCO un ANO sadarbības organizāciju, tīklu dokumentiem izglītības piedāvājuma pilnveidošanai pilsētā;
- ļauj pretendēt uz UNESCO Izglītības pilsētu balvu.
 
Plašāk par UNESCO Izglītības pilsētu tīklu var uzzināt šeit: http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities
 
Lai kļūtu par UNESCO Izglītības pilsētu:
4) Anketa jānosūta UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai (office@unesco.lv), kopija starptautiskajam UNESCO Izglītības pilsētu tīklam (learningcities@unesco.org). 
 
5) Ja Nacionālā komisija ir apstiprinājusi Jūsu pieteikumu, tā nosūtīs to UNESCO Mūžizglītības institūtam (kopija iesniedzējam). 
 
Alternatīvs risinājums – pieteikumu anketu ar Nacionālās komisijas apstiprinājumu nosūta iesniedzējpilsēta UNESCO Mūžizglītības institūtam (learningcities@unesco.org.)
 
Pieteikties UNESCO Izglītības pilsētu tīklam var katru gadu no 1. marta līdz 30. aprīlim.
 
Esošajiem dalībniekiem jāiesniedz progresa ziņojums katru otro gadu līdz 31. martam.