EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.01.15.

Latvijas pieredze – Globālā pilsoniskuma izglītībai veltītā forumā UNESCO

UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova, atklājot forumu. Foto: UNESCO

Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē norisinās otrais UNESCO forums par globālo pilsoniskuma izglītību. Tas tika atklāts ar UNESCO ģenerāldirektores Irinas Bokovas  uzrunu, kurā viņa uzsvēra izglītības izšķirošo nozīmi cīņā pret ekstrēmismu, vardarbību un diskrimināciju, kas īpaši nozīmīgi neseno notikumu kontekstā Francijā. Bokova aicināja atcerēties, ka izglītības uzdevums ir ne tikai zināšanu un informācijas nodošana, bet arī dažādu kultūru vērtību apzināšana un izpratne.

Forumā piedalās un diskusijās iesaistās dažādu valstu līderi un izglītības eksperti no visiem pasaules reģioniem. Latviju tajā pārstāv UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa un iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” vadītāja Aija Tūna no Izglītības attīstības centra, iepazīstinot ar mūsu valsts pieredzi skolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra potenciāla izmantošanā.

Foruma uzmanības centrā ir visā pasaulē aktuālais jautājums par nepieciešamību pārskatīt izglītības lomu un mērķus atbilstoši tam, kas svarīgs un ko vēlamies 21. gadsimtā.

“Izglītībai ir jāveicina savstarpēja cieņa, individuāla un globāla atbildība, miers un iekļaujoša sabiedrība. Par to šī foruma dalībnieki ir vienisprātis. Šeit daudzkārt izskan viedoklis, ka izglītības transformācijā īpaši jāpievērš uzmanība skolotāju izglītībai un  pieaugušo izglītībai, jo nereti bērni ir vairāk zinoši un atvērti “citādajam”, bet nonāk ģimenē, kopienā, kurā valda stereotipi un aizspriedumi,” stāsta Ilze Dalbiņa.

Izglītības speciālisti, politiķi un praktiķi aizvien vairāk akcentē nepieciešamību veidot tādu izglītību, kas veicina ne vien jaunās paaudzes kognitīvo prasmju, bet arī tādu vērtību un attieksmju attīstīšanu, kas nepieciešamas, lai veidotu mierīgāku, taisnīgāku, iekļaujošu un ilgtspējīgāku pasauli.

“Globālajā vidē mēs visi esam saistīti, un atbildība pasaules jautājumu risināšanā sākas ar to, ko mēs darām vai nedarām pašu mājās un kāda ir mūsu attieksme pret līdzcilvēkiem, kā arī – vai un kā no atsevišķām iniciatīvām veidojam sistēmiskus un ilglaicīgus risinājumus,” tā Aija Tūna.

Vairāk info UNESCO mājaslapā.