EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.03.16.

Latvijas jaunieši gatavojas ANO simulācijas spēlei

40 Latvijas vidusskolēni, kas interesējas par starptautiskajām attiecībām, diplomātiju un globāli nozīmīgiem politiskiem procesiem un ir izturējuši nopietnu atlasi, aprīlī piedalīsies ANO simulācijas spēlē “Stipri jaunieši mierpilnai pasaulei” (Strong Youth – Peaceful Tomorrow). Tajā jaunieši no dažādām valstīm diskutēs par globāliem izaicinājumiem un risinājumiem ceļā uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas pieņemti ANO samitā 2015. gadā.

ANO simulācijas spēle notiks no 2. līdz 4. aprīlim, un tajā piedalīsies jaunieši arī no Igaunijas, Ukrainas un Zviedrijas. Līdzīgas simulācijas spēles notiek daudzās ANO dalībvalstīs, un to mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par ANO darbību un nozīmi miera kultūras un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.

Projekts tiek īstenots, lai ieinteresētu un iesaistītu jauniešus debatēs un diskusijās par cilvēces attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, tādējādi veicinot līderības, sadarbības un problēmu risināšanas prasmes, kā arī prasmi panākt vienošanos, kas nākotnē palīdzēs darboties komandā.

Februārī UNESCO Latvijas Nacionālās komisija (LNK) sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti un nevalstiskajām organizācijām rīkoja sagatavošanās sanāksmi NVO namā. Jaunieši iepazinās ar aktuālajām tēmām ANO dienaskārtībā, uzzināja vairāk par ANO sistēmu un sarunu vešanas mākslu. Jauniešus interesēja jautājumi par Latvijas atbalstu attīstības sadarbībai, par ANO rezolūciju izstrādes procesu, veidu un formātu kādā ANO dalībvalstis lobē un panāk sev svarīgu nacionālo un starptautisko jautājumu pieņemšanu ANO. Darba grupās tika diskutēts par dzimumu līdztiesības jautājumiem, klimata pārmaiņu radītajām sekām, civiliedzīvotāju aizsardzību konfliktu zonās, kā arī par vārda brīvību, kritisko domāšanu un mediju atbildību un lomu indivīda un sabiedrības viedokļa veidošanā.

Sagatavošanās sanāksmē uzstājās Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas eksperti, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes profesori, lektori un NVO pārstāvji, tostarp no organizācijas “QUO tu domā” un resursu centra sievietēm “Marta”.

Projektu īsteno UNESCO LNK sadarbībā Izglītības un zinātnes ministriju, Ārlietu ministriju, kā arī UNESCO Igaunijas Nacionālo komisiju un Ukrainas jauniešu organizāciju “Society Initiatives Institute”. To atbalsta Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā, Zviedrijas vēstniecība Latvijā, Ziemeļu ministru padomes birojs Latvijā, Bērnu vides skola u.c. organizācijas.