EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.11.20.

Latvijā noslēgusies starptautiskā akcija “Pasaules lielākā mācību stunda 2020”

Attēlā Rīgas 65. vidusskolas un Trikātas pamatskolas skolēnu darbs.

Piedaloties izglītības iestādēm no Brocēniem, Cēsīm, Daugavpils, Jūrmalas, Kuldīgas, Ludzas, Nīkrāces, Priekules, Riebiņiem, Rīgas, Siguldas, Skujenes, Trikātas, Tukuma, Vecumniekiem un Viļāniem,  novembrī Latvijā noslēgusies starptautiskā izglītības akcija Pasaules lielākā mācību stunda.

Šogad Latvijā Pasaules lielākā mācību stunda aicināja iedomāties Covid-19 pandēmiju kā portālu no vecās pasaules uz jauno, kuru šķērsojot, varam pārdomāt, kādu pasauli atstājam aiz muguras un kādā pasaulē vēlamies nonākt. Ko ņemsim līdzi kabatās, ceļasomās, domās un prātos?

Runājot par nākotnes pasauli, liels uzsvars tika likts uz sadarbību starp cilvēkiem, kopienām, institūcijām kā lokāli, tā globāli, tādēļ akcijas dalībnieki bija aicināti iepazīt arī ANO un tās dažādo institūciju darbību, atzīmējot organizācijas 75. gadadienu.

Visu oktobri un novembri Latvijas skolās notika mācību stundas, aicinot bērnus un jauniešus dalīties savās pārdomās un sajūtās pandēmijas laikā. Globālās izglītības dienā skolotājiem, pedagoģijas studentiem un citiem interesentiem bija iespējams dalīties ar savas skolas rezultātiem un uzzināt par stundas norisi citviet.

Pasaules lielākajā mācību stundā bērni zīmēja portālus, atklājot, kas jāievēro, lai izietu tam cauri. Ņemot vērā šī brīža  aktuālo situāciju, tika minēta gan masku nēsāšana, roku mazgāšana, 2 metru distance, telpu vēdināšana, nestaigāšana pa veikaliem,  gan nepieciešamība sadarboties, vides nepiesārņošana un laba izglītība. Daudzveidīgs bija līdzi ņemamo čemodānu saturs: no veļas mazgājamiem līdzekļiem, pārtikas produktiem, grāmatām un naudas līdz ģimenei, draugiem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kā arī ķīmiķiem, inženieriem u.c., kuri nākotnē palīdzētu labākas pasaules būvēšanā. Citi bērni bija vairāk pievērsušies savai sajūtu pasaulei un līdzi ņēma laimi, labsajūtu un prieku. Mazākie bērni savos zīmējumos un vēstulēs nākotnei iztēlojās portāla otro pusi, tajā cerot ieraudzīt savu ģimeni, draugus, kā arī ziedus, sauli, varavīksni, upes, ezerus un tīru planētu.

Skolēni savas šī brīža sajūtas gan vārdos, gan plakātos, foto un video reportāžās raksturoja šādi: neziņa, gaidīšana, dezinformācija, galējības, apmulsums, garlaicība u.c., izsakot cerību, ka nākotnē cilvēki būs vairāk gatavi ārkārtas situācijām, medicīna attīstīsies un mēs mācīsimies no šodienas pieredzes. Tika analizēti arī šīs pandēmijas ieguvēji un zaudētāji. Piemēram, jauniešus satrauca plašais plastmasas atkritumu pieaugums, kā arī biežāki konflikti ģimenēs. Tika minēti zaudējumi tūrisma un viesmīlības nozarē strādājošiem, taču kā ieguvēji tika minētas dažādas interneta kompānijas un pandēmijas laikā noderīgu un pieprasītu produktu, piemēram, griķu  ražotāji.

Plašāk ar bērnu un jauniešu veikumu var iepazīties Facebook lapā: https://www.facebook.com/PasaulesStunda

Akcija visa pasaulē notiek jau sesto gadu, kopš 2015. gadā pieņemti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tās uzdevums ir iepazīstināt ikvienu ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un iesaistīt sabiedrību to sasniegšanā.

Pasaulē akciju rīko Projekts – Ikviens (Project Everyone) ar UNICEF, UNESCO u.c. institūciju atbalstu. Akciju Latvijā koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c. Plašāk par akciju pasaulē: https://worldslargestlesson.globalgoals.org.

Atskata prezentācija uz 2020.gada Pasaules lielāko mācību stundu Latvijā: https://skolas.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-stunda/atskats-uz-pasaules-lielako-macibu-stundu-2020/.

Informāciju sagatavoja: 
Ilze Dalbiņa-Sarma, UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja