EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
08.09.15.

Latvija aktīvi iesaistās rakstpratības jautājumu risināšanā UNESCO ietvaros

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

8. un 9. septembrī UNESCO galvenajā ēkā Parīzē norisinās starptautisks forums “Rakstpratība un ilgtspējīga attīstība”, kas tiek rīkots saistībā ar Starptautisko rakstpratības dienu (Literacy day). Latviju šajā forumā pārstāv Aija Tūna, Izglītības attīstības centra eksperte.

Foruma mērķis ir sagatavot pamatu aktīvai UNESCO dalībvalstu un partneru darbībai pēc 2015. gada, lai veicinātu rakstpratību jauniešu un pieaugušo vidū, saistot to ar ilgtspējīgas attīstības principu iedzīvināšanu cilvēka, kopienas, valsts un globālā līmenī.

Aija Tūna uzaicināta piedalīties 9. septembra paneļdiskusijā par saikņu stiprināšanu starp rakstpratību un ilgtspējīgu attīstību, kurā tiks analizētas būtiskākās ilgtspējīgas attīstības jomas, saistot tās ar aktīvas līdzdalības un globālās pilsonības jautājumiem. Latvijas iesaiste šīs tēmas aktualizēšanā UNESCO ietvaros atzinīgi novērtēta jau iepriekš, jo īpaši pēc semināra par izglītības lomu iecietības veicināšanā, lai novērstu reliģisko, rasu un dzimumu diskrimināciju, ko Parīzē rīkoja Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība UNESCO.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbojas ar eksperti ziņojuma tapšanā, lai, balstoties uz Latvijas pieredzi, starptautiskajā auditorijā īpaši izceltu nepieciešamību padarīt rakstītprasmes apgūšanu un pielietošanu ikvienā vecumā un dzīves sfērā par jēgpilnu, ne tehnisku procesu, pievēršot galveno uzmanību vēstījumam, kuru būtiski nodot. Radot vidi un iespējas līdzdalībai, spēcinot piederības izjūtu, sekmējot starppaaudžu sadarbību un pakāpeniski no deficīta modeļa pārejot uz kapacitātes veidošanas pieeju, Latvijas skolas un bibliotēkas kļūst par nozīmīgu sabiedrības resursu un faktoru, kas tiešā veidā sniedz ieguldījumu ANO izvirzīto 2030 mērķu sasniegšanā. Tiek mazināta nevienlīdzība un nelīdztiesība, sekmēts apzināts un ilgtspējīgs uzņēmīgums un veidotas efektīvas partnerības, paturot prātā nepieciešamību sargāt pasaules ekosistēmas mūsu bērnu un visas globālās sabiedrības šodienas un rītdienas interesēs.

Starptautiskā rakstpratības diena pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēta 8. septembrī, atgādinot sabiedrībai par lasīt, rakstīt un rēķināt prasmju nozīmīgumu. Rakstpratība un ilgtspējīga sabiedrība – tāda ir Starptautiskās rakstpratības dienas virstēma šogad.

Aptuveni 800 miljoniem pieaugušo visā pasaulē joprojām nav elementāro lasīt, rakstīt un rēķināt prasmju, bet “pastāvīgs miers ir iespējams tikai tad, ja tiek ievērots sociālais taisnīgums un īstenotas cilvēka pamattiesības, un rakstpratības apgūšana, izglītība un iespēja mācīties mūža garumā ir šīs svarīgākās ikviena pasaules iedzīvotāja tiesības,” – tā uzsver UNESCO.

Vairāk informācijas par UNESCO pasākumiem Rakstpratības dienā.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@krivena.lv