EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.11.18.

Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” diskutēs par kvalitatīvas izglītības pieejamību

Foto: pixabay.com

Otrdien, 20. novembrī, norisināsies konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme, lai klātienē spriestu par tēmu “Kvalitatīvas izglītības pieejamība visiem: globālais – lokālais”. Tās laikā tiks izziņoti arī jaunākā UNESCO Globālā izglītības pārskata ziņojuma rezultāti.

“Izglītības telpa cieši saistīta ar norisēm un pārmaiņām pasaulē: mūsdienu izglītību ietekmē gan sociālie, ekonomiskie un politiskie izaicinājumi, tostarp globalizācijas un migrācijas procesi, gan vides un ilgtspējas izaicinājumi. Izglītības sistēmām jābūt elastīgām un jāspēj veiksmīgi pielāgoties reālajai situācijai, gan veidojot atbilstošus politikas plānošanas dokumentus, gan nodrošinot kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem un integrējot globālās izglītības jautājumus mācību saturā,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa.

Sanāksme notiks Globālās izglītības nedēļā (20.-28.novembris). Padomes dienaskārtībā būs jautājumi par globālās izglītības aktualizēšanu izglītības saturā un politikas plānošanā. Sanāksmē klātesošie uzzinās rezultātus jaunākajam UNESCO Globālā izglītības pārskata ziņojumam par migrācijas ietekmi uz izglītību, kā arī iepazīsies ar labās prakses piemēriem no UNESCO ikgadējās starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” Siguldas Valsts ģimnāzijā un Brocēnu vidusskolā.

Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme norisināsies no plkst. 12.00 līdz 13.30 Aspazijas bulvārī 22, Rīgā.

Par konsultatīvo padomi “Izglītība visiem”
Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”, dibināta 2005. gadā un ierasti tiek sasaukta reizi pusgadā, ietver pārstāvjus no daudzām iesaistītajām pusēm, tādējādi veidojot auglīgu platformu diskusijām par atbildību izglītībā Latvijā. Konsultatīvā padome "Izglītība visiem" ir izglītības jomas starpnozaru konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina ANO, UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izglītības jomā izstrādāto ieteikumu ieviešanu Latvijā. Padomes mērķis ir veicināt ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai visiem nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību. Padomē ir pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Autisma apvienības, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas jaunatnes padomes u.c. valsts un nevalstiskajam organizācijām. Plašāk:https://likumi.lv/doc.php?id=79116

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante