EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.11.17.

Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” diskutēs par izglītības kvalitātes uzraudzību Latvijā

Trešdien, 29. novembrī, norisināsies konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” atjaunotā sastāva pirmā sanāksme. Tās laikā klātesošie iepazīsies ar UNESCO globālā izglītības pārskata ziņojumu “Atbildība izglītībā” un diskutēs par Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājumu izglītības kvalitātes uzraudzīšanas jomā Latvijā.

“Atbildība izglītībā” ir otrais UNESCO globālā izglītības pārskata ziņojums, kas uzrauga virzību ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā izglītībā. Sanāksmes laikā padome iepazīsies gan ar ziņojuma rezultātiem, gan ar ieteikumiem izglītības kvalitātes un tās uzraudzības pilnveidošanai. Tāpat sanāksmes laikā padomes eksperti uzzinās vairāk par UNESCO Uzraudzības grupas darbu, kurā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā profesore Ina Druviete.

Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”, dibināta 2005. gadā un ierasti tiek sasaukta reizi pusgadā, ietver pārstāvjus no daudzām iesaistītajām pusēm, tādējādi veidojot auglīgu platformu diskusijām par atbildību izglītībā Latvijā. Šī būs pirmā konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme atjaunotā sastāvā, un tajā piedalīsies pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Autisma apvienības, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas jaunatnes padomes u.c. valsts un nevalstiskajam organizācijām.

Konsultatīvā padome "Izglītība visiem" ir izglītības jomas starpnozaru konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina ANO, UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izglītības jomā izstrādāto ieteikumu ieviešanu Latvijā. Padomes mērķis ir veicināt ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai visiem nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību. Plašāk: https://likumi.lv/doc.php?id=79116 .

1. novembrī Parīzē UNESCO 39. Ģenerālkonferences ietvaros dalībvalstu izglītības politikas pārstāvji diskutēja par paveikto Apvienoto Nāciju organizācijas 4. Ilgtspējīgas attīstības mērķa “Kvalitatīva izglītība visiem” sasniegšanā un izvērtēja UNESCO Globālā izglītības kvalitātes pārskata ziņojuma secinājumus. Latvijā ar Globālā izglītības kvalitātes pārskata ziņojumu plašāk būs iespējams iepazīties 29.novembrī, konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksmes laikā, savukārt plašāka informācija par UNESCO 39. Ģenerālkonferences laikā diskutēto pieejama http://www.unesco.lv/.

Ar UNESCO globālā izglītības pārskata ziņojumu “Atbildība izglītībā” var iepazīties šeit.

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante