EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.08.13.

Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” diskutēs par Izglītības attīstības pamatnostādņu projektu 2014. – 2020. gadam

21. augustā plkst. 14.00 notiks konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme, kurā atskatīsies uz konsultatīvās padomes darbību un rezultātiem 2008. – 2013. gadā un diskutēs par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam.

“Diskusija par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Izglītības attīstības pamatnostādņu projektu notiks, ielūkojoties pagātnē un izvērtējot rekomendācijas un ieteikumus, kurus konsultatīvā padome “Izglītība visiem” ir izstrādājusi kopš laika, kad spēkā stājās Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007. –2013. gadam,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika.
“Konsultatīvā padome kā mūžizglītības attīstības padome savās sanāksmēs ir definējusi rīcības virzienus, kas sekmē starpnozaru sadarbību iekļaujošas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Sākot no 2008. gada, esam izskatījuši tēmas, kas skar tādus izglītības attīstības aspektus, kā izglītība sociālai iekļaušanai, izglītība darba tirgum, izglītība pašrealizācijai mūža garumā un izglītība pilsoniskai līdzdalībai,” uzsver B.Moļņika.

Padomei daudzus no jautājumiem ir jau izdevies atrisināt, taču tikpat vēl gaida savu risinājumu. B.Moļņika arī norāda, ka konsultatīvā padome “Izglītība visiem” tika izveidota saskaņā ar UNESCO dalībvalstu, tai skaitā Latvijas, apņemšanos īstenot globālajā rīcības plānā “Izglītība visiem” noteiktos mērķus, un 2015. gads ir  laiks, kad tie tiks izvērtēti. “Dalībvalstīm, arī Latvijai tajā skaitā, ir jāsaņemas, lai spētu sasniegt to, ko apņēmušās, t.i. nodrošināt kvalitatīvu un ikvienam pieejamu izglītību jebkurā vecumposmā. Ļoti ceru, ka gaidāmā sanāksme, tāpat kā atskats jau paveiktajā, dos mums iespējas savu apņemšanos īstenot,” rezumē Baiba Moļņika.

Sanāksmes noslēgumā tās dalībnieki diskutēs arī par to, kādas sadarbības formas – gan starpinstitūciju, gan starpnozaru griezumā – iespējamas, lai sekmētu izglītības attīstības pamatnostādņu īstenošanu kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības nodrošināšanai. “Šīs sarunas mērķis būs definēt veidus, kā sekmējama dažādu institūciju sadarbība kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā,” pauž Baiba Moļņika.

Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme notiks Izglītības un zinātnes ministrijā, Vaļņu ielā 2, Lielajā zālē. Sanāksmē pievienoties aicināts ikviens interesents, īpaši plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Papildu informācija:
Ilze Dalbiņa
UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja
E-pasts i.dalbina@unesco.lv
Tālr. 67325109