EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.04.13.

Konference “Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā”: Kā radīt rītdienas skolu šodien?

Profesore Zenta Anspoka aktualizē jautājumu, kas 2013. gada 1. septembrī skars tūkstošiem pirmklasnieku, viņu vecāku un skolotāju.

27. martā jau trešo gadu gadu Valmieras sākumskolā uz starptautisku izglītības konferenci “Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā” pulcējušies vairāk nekā 400 dalībnieki - skolotāji un izglītības politikas veidotāji, lai dalītos pieredzē un kopīgi diskutētu par praktiskām pārmaiņām izglītībā jeb tik aktuālo jautājumu – kā radīt rītdienas skolu šodien.

Valmierā ieradušies skolotāji no Vidzemes, Zemgales, Latgales, Kurzemes. To ilustratīvi labi parādīja karte, kas, izmantojot informācijas tehnoloģijas, konferences sākumā tika izveidota uz interaktīvā konferences “Iespēju Tilts” ekrāna.

Konferences plenārsēdē gan to, kas jau paveikts, gan arī to, kas vēl darāms, virzoties uz 21.gadsimta skolu, iezīmēja IZM Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ineta Īvāne, profesore Zenta Anspoka un globālās interaktīvo izglītības tehnoloģiju kompānijas “Promethean” dibinātājs Tonijs Kans (Tony Cann, Lielbritānija). Zenta Anspoka aktualizēja jautājumu, kas 2013. gada 1. septembrī skars tūkstošiem pirmklasnieku, viņu vecāku un skolotāju. Šogad skolas gaitas uzsāks bērni, kas sagtavoti pēc jaunās sešgadnieku programmas, bērni, ko varam dēvēt par digitālo paaudzi. Profesore Anspoka, tāpat kā Tonijs Kans, uzsvēra, ka jaunās paaudzes skolēniem ir nepieciešama arī jauna pieeja mācību procesā, tai pašā laikā īpašu vērību veltot mājas un skolas videi, kurā attīstās mūsu nākamā paaudze.  Tehnoloģijām ir jākļūst par skolotāja arsenālu, lai ievērotu un sadzirdētu ikvienu skolēnu klasē.

Būtiski, ka “rītdienas skolas būvniecība” tika iezīmēta ne vien diskusijās, bet arī praktiski iedzīvināta “Iespēju Tilta darbnīcās”. Trīsdesmit četrās interaktīvās darbnīcās skolotāji un izglītības eksperti dalījās savos labās prakses piemēros, kā, izmantojot mūsdienu interaktīvās izglītības tehnoloģijas, mācību process skolēniem var būt reizē saistošs un efektīvs. “Konferences plašais apmeklētāju pulks ir apliecinājums tam, cik daudz varošu un pārmaiņām atvērtu skolotāju ir Latvijā. Viņi ar saviem veiksmīgajiem piemēriem pierāda, ka ar skaidri izvirzītiem pedagoģiskajiem mērķiem un tehnoloģiju palīdzību nākotnes skola tiek radīta jau šodien!” vēsta konferences iniciators un izdevniecības “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts.

Pasākuma trešā daļa bija veltīta 21.gadsimta prasmju veidošanas sekmīgai integrācijai mācību procesā. Īpaša uzmanība ir jāvelta bērnu drošībai plašā kontekstā. Par šiem jautājumiem konferences dalībniekus uzrunāja VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Ineta Upeniece un “Drošs internets.lv” projekta koordinatore Ieva Jankovska. Tāpat kā darbnīcās, kuru sagatavošana noritēja sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju, arī noslēguma plenārsēdē tika akcentēti aktuālie finanšu pratības jautājumi un to integrācija jau esošajos sākumskolas mācību priekšmetos.

Noslēgumā doktors Džons Koliks (John Collick, Lielbritānija) savā prezentācijā “Nozīmīgās tēmas” (“The Themes That Matter”) sistematizēja izaicinājumus un plašo problēmu loku, kas gan Latvijā, gan pasaulē ir saistīts ar pārmaiņu ieviešanu izglītībā. Koliks akcentēja, ka tehnoloģijas skolās sniegs gaidīto rezultātu vien tad, kad līdzvērtīgi resursi tiks ieguldīti skolotāju profesionālajā pilnveidē.

Konferenci organizēja izdevniecība „Lielvārds”, uzņēmums “Lielvārds IT” un Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Plašāka informācija par konferenci: www.iespejutilts.lv

Papildu informācijai: Santa Margeviča, e-pasts: presestelpa@lielvards-it.lv, mob.tālr. 26445289