EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.05.15.

JTEFS/BBCC 13. starptautiskā konference “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” – Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākums

2015. gada 5.–6. maijā Rīgas Tehniskās universitātes telpās Rīgā, Kronvalda bulvārī 1 notiek JTEFS/BBCC 13. starptautiskā konference „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība: Tradīciju un inovāciju mijiedarbība izglītībā ilgtspējīgai attīstībai” [Sustainable Development. Culture. Education: Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development].

Šogad konferenci organizē Daugavpils Universitāte (DU) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU). Konferences organizēšanas darbā kopā ar DU un RTU piedalās arī Fehtas Universitāte (Vācija), Tallinas Universitāte (Igaunija), Šauļu Universitāte (Lietuva) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

2015. gadā aprit 10 gadi kopš nodibināts Baltijas un Melnās jūras reģiona izglītības pētījumu konsorcijs (Baltic and Black Sea Circle Consortium, BBCC) – starptautiskas sadarbības iniciatīva starp izglītības pētījumu un attīstības institūcijām valstīs ap/starp Baltijas un Melno jūru izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējīgas attīstības mērķi. Konferences dalībnieki atskatīsies uz konsorcija paveikto izglītības ilgtspējīgai attīstībai pētniecības jomā, izvērtēs konsorcija ieguldījumu ANO dekādes “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” mērķu sasniegšanā un nospraudīs tālākas sadarbības un attīstības mērķus.

Izglītības pētījumu konsorcijs kopš saviem pirmsākumiem ir cieši saistīts ar DU žurnālu “Journal of Teacher Education for Sustainability”, kas kopš 2002. gada nodrošina platformu starptautiskām zinātniskām diskusijām saistībā ar izglītības ilgtspējīgai attīstībai teorētisko pamatu un praktiskās realizācijas pieeju empīrisko izpēti. Konferences dalībnieku labākie raksti tiks publicēti šī vairākās datu bāzēs iekļautā periodiskā izdevuma kārtējā sējumā, kurš šogad tiks izdots pieaicināto starptautisko viesredaktoru vadībā.

Konference tradicionāli tiek organizēta katru gadu citā valstī un šogad Latvijā tās apakšnosaukums sasaucas ar DU UNESCO/UNITWIN katedras galveno darbības virzienu „Tradīciju un inovāciju mijiedarbība ilgtspējīgai attīstībai”. DU UNESCO katedra kopā ar tās pašreizējo galveno sadarbības partneri DU – Humanitāro un sociālo pētījumu institūta Ilgtspējīgas izglītības centru, kā ierasts, piedāvā idejisko, organizatorisko un zinātnisko atbalstu konferences tapšanā.

Konferences vide dos iespēju pētniekiem un praktiķiem, kuriem rūp ilgtspējība izglītībā un ilgtspējīga attīstība globālā mērogā, diskutēt par savu skatījumu uz pašreizējām tendencēm un nākotnes izaicinājumiem šajā kompleksajā un neviennozīmīgajā pētījumu un prakses jomā. Konference iecerēta arī kā iespēja uzsākt vairākas jaunas BBCC biedru sadarbības iniciatīvas izglītības pētniecības un prakses jomā – to nozīme pašlaik, pēc ANO dekādes beigām, ir īpaši liela. Konferences organizatoriskās struktūras ietvaros tiks piedāvātas gan plenārsēžu galveno referentu uzstāšanās, gan iespējas darboties 10 dažādās sekcijās (vairāk skat. konferences programmā) un iesaistīties apaļā galda diskusijās par sekcijās izskatītajiem jautājumiem. Patreiz dalībai konferencē ir reģistrējušies vairāk nekā 100 dalībnieku no 15 pasaules valstīm.

Konferences nozīmīgumu paspilgtina tās iekļaušana Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumu kalendārā, tādējādi norādot uz Latvijas un Daugavpils Universitātes nozīmīgo lomu Eiropas kontekstā arī uz nākotni orientētas izglītības zinātnisko pamatu veidošanā.

Konferenci finansiāli atbalsta ERAF projekts „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās Daugavpils Universitātē” (2015/0010/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/002).

Papildu informācija:
Profesore Ilga Salīte
DU UNESCO/UNITWIN katedras vadītāja
E-pasts: ilga.salite@du.lv