EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.03.16.

Jauniešu darinātais nākamā gada kalendārs būs veltīts Rozentāla un citu Latvijas mākslinieku daiļradei

Atzīmējot Jaņa Rozentāla 150. jubilejas gadu, gleznotāja dzimšanas dienā 18. martā atklāts nākamais “Darini kalendāru” konkurss, šoreiz ar devīzi – “Solis gleznā”. Tajā bērni un jaunieši aicināti veidot vizuālo noformējumu 2017. gada kalendāram, veltot to Jaņa Rozentāla un citu Latvijas mākslinieku daiļradei.

 

2017. gadā apritēs arī 130 gadi kopš Ģederta Eliasa, 145 gadi kopš Vilhelma Purvīša un 148 gadi kopš Johana Valtera dzimšanas, un viņi uzskatāmi par Jaņa Rozentāla laikabiedriem un latviešu glezniecības meistariem.

Tuvojoties Latvijas simtgadei, ir būtiski izcelt tās personības, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu latviešu kultūras attīstībā, kuru darbi veido Latvijas kultūras kanonu un kuri vienlaikus spējuši aktīvi līdzdarboties kultūras procesos, stiprinot starpkultūru sakarus un vairojot latviešu kultūras atpazīstamību starptautiski.

Tāpēc, lai mudinātu bērnus un jauniešus iepazīt mūsu tautas dižo mākslinieku daiļradi un personību, konkursa dalībnieki aicināti pētīt viņu darbus, interesēties par laiku un vēsturisko vidi, lai atdarinātu mākslinieku gleznas ar digitālās fotogrāfijas palīdzību. Konkursa labākie darbi tiks iekļauti 2017. gada kalendārā, kā ilustrācija kādam no 12 mēnešiem.

Jaņa Rozentāla 150. gadadiena guvusi arī starptautiskās sabiedrības ievērību. Tā iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2016.–2017. gadam. Šis kalendārs ir UNESCO iniciatīva, lai izceltu dalībvalstu īpašās personības un notikumus, kuri simbolizē organizācijas vērtības izglītībā, kultūrā un zinātnē.

Konkursu “Darini kalendāru” šogad rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, izglītības uzņēmums “Lielvārds”, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs sadarbībā ar citiem Jaņa Rozentāla un viņa laikabiedru muzejiem un Latvijas izglītības iestādēm. Konkursu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Nolikums un vairāk informācijas: ww.darini.lv