EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
31.05.17.

Jaunieši piedalās ANO modelēšanas spēlē un diskutē par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem

Aptuveni 50 jaunieši no UNESCO Asociētajām skolām, kuri interesējas par globāliem izaicinājumiem, politiku un starptautisko organizāciju darbu, no 1. līdz 2. jūnijam pulcējas Stalbē UNESCO Jauniešu vasaras skolā. Viņi iepazīst ANO darbības pamatprincipus, iesaistītās interaktīvās nodarbībās un diskutē par vides izglītības jautājumiem, kas atspoguļoti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos.

 

Vasaras skolas dalībnieki ir vidusskolēni no Ādažiem, Kuldīgas, Rīgas, Riebiņiem, Ozolniekiem, Cēsīm un Stalbes būs iespēja

UNESCO Jauniešu vasaras skola tiek organizēta ANO modelēšanas spēles formātā, un tās laikā dalībniekiem ir iespēja patiesi iejusties diplomātu lomās, kuri pieņem izšķirošus lēmumus par globāliem vides izaicinājumiem, tostarp klimata pārmaiņu seku mazināšanu, ilgtspējīga dzīvesveida veicināšanu, kā arī risina starptautiskas krīzes, piemēram, konfliktu Sīrijā.

Vasaras skolā augstskolu ekspertu un pieredzējušu ANO spēļu dalībnieku vadībā jauniešiem ir iespēja kopīgi izstrādāt rezolūcijas, kuras tiks aizstāvētas modelētā ANO Ģenerālajā asamblejā, bet vides ilgtspējas izaicinājumus varēs iepazīt klātienē, piedaloties vides izglītības programmā poligonā “Daibe”.

UNESCO Jauniešu vasaras skola ir viena no Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas aktivitātēm Latvijā.

UNESCO Jauniešu vasaras skolu organizē UNESCO, atbalsta SIA ”ZAAO” un Izglītības un zinātnes ministrija
 

Lejuplādējamie dokumenti: