EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.04.18.

"Izglītība visiem" nedēļā UNESCO mudina sabiedrību sekot izglītības attīstībai

Visā pasaulē no 22. līdz 28. aprīlim atzīmē starptautisko nedēļu “Izglītība visiem” šogad ar tēmu “Atbildība un aktīva pilsoniskā līdzdalība kvalitatīvai izglītībai”. Lai sabiedrība varētu aktīvi iesaistīties, būtiska ir regulāra sabiedrības informēšana par izglītības attīstību valstī. Tādēļ UNESCO šogad tematiskajā nedēļā uzsākusi kampaņu #MakeItPublic, aicinot sabiedrību pārliecināties, vai tai ir pieejama regulāra un kvalitatīva informācija par izglītības attīstību valstī.

Kampaņa jau guvusi plašu starptautisko atbalstu: to kā nozīmīgu komunikācijas mehānismu Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā atzinusi arī UNESCO “Izglītība 2030” Uzraudzības grupa, kuras sanāksmē martā tika akcentēta nepieciešamību pielikt kopīgas pūles, lai veicinātu izglītības pieejamību un iekļautību, lai neviens nepaliktu ārpus izglītības sistēmas. Latviju un Austrumeiropas reģionālo grupu sanāksmē pārstāvēja Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā profesore Ina Druviete.

Kampaņas publicētajā pasaules kartē var uzzināt par situāciju pasaulē, tostarp Latvijā: http://gem-report-2017.unesco.org/en/makeitpublic-national-education-monitoring-reports-map/.

Uzraudzības grupas eksperti iesaka valdībām regulāri atskaitīties par izglītības sistēmas sasniegumiem attiecībā pret izvirzītajiem izglītības politikas mērķiem, stiprināt un veidot holistiskas izglītības kvalitātes mērīšanas sistēmas un piedalīties reģionālos vai starptautiskos mācību sasniegumu mērījumos. Eksperti aicina nacionālajā līmenī uzņemties atbildību par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu un iestrādāt tos nacionālos izglītības plānošanas dokumentos.

Ar “Izglītība 2030” ieteikumiem var iepazīties šeit: https://en.unesco.org/news/recommendations-sustainable-development-goal-s-steering-committee-education.

Kopš 2001. gada UNESCO visā pasaulē katru gadu aprīlī rīko starptautisko nedēļu „Izglītība visiem”. Katru gadu nedēļa ir veltīta kādam aktuālam izglītības jautājumam ar mērķi pievērst sabiedrības un politiķu uzmanību kādai konkrētai izglītības aktualitātei un konkrētu jautājumu risināšanai. Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” norisē un aktivitātes piedalās gan skolēni, gan skolotāji, gan izglītības politikas veidotāji, gan vecāki, gan augstākās izglītības mācību iestādes, gan pašvaldības, gan sabiedriskās organizācijas, gan arī ikviens cits interesents.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante