EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.09.19.

Iespēja pievienoties UNESCO Asociēto skolu tīklam

UNESCO Asociēto skolu tīkls (ASP), kas ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) izveidota starptautiska izglītības iestāžu sadarbības platforma, izziņo jaunu dalībskolu uzņemšanu, iepazīstinot ar pilnveidoto procedūru.

“Būt par UNESCO asociēto skolu nozīmē ikdienā domāt par tiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pasaule šobrīd, tostarp par pārmaiņām dabā, klimatā, par dažādu kultūru un cilvēku saskarsmi un vērtībām, par cilvēktiesībām un tādas sabiedrības veidošanu, kas novērtē dabas un kultūras mantojumu un tiecas veicināt to ilgtspējīgu attīstību. Tās ir arī UNESCO vērtības un uzdevumi, kurus visā pasaulē palīdz sasniegt UNESCO Asociētās skolas,” skaidro tīkla nacionālā koordinatore Latvijā Ilze Dalbiņa, UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja.

UNESCO asociēto skolu tīkls ir veidots sadarbībai līdzīgi domājošiem skolotājiem, skolu administrācijas pārstāvjiem un, protams, pašiem skolēniem, kuri vēlas sadarboties ar citām skolām Latvijā un pasaulē, izmanto inovatīvas, uz līdzdalību vērstas metodes un pieejas un nodrošina drošu, ilgtspējīgu, nevardarbīgu, iekļaujošu un efektīvu mācību vidi.

Dalība UNESCO asociēto skolu tīklā ir bez maksas un atvērta visām valsts, pašvaldību vai privātām izglītības iestādēm, kuras ir reģistrētas Latvijā, tostarp pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, profesionālās izglītības iestādes vai skolotāju izglītības iestādes.

Lai iesaistītos tīkla darbā, izglītības iestādei jāizveido skolas komanda vismaz trīs cilvēku sastāvā, kurā darbojas vismaz divi pedagogi un viens skolas administrācijas pārstāvis, turklāt viens no viņiem pilda skolas UNESCO ASP koordinatora funkcijas.

Plašāka informācija – Nolikumā.

Izglītības iestādes, kas vēlas pievienoties UNESCO ASP, aizpilda intereses izteikšanas veidlapu tiešsaistes platformā OTA https://aspnet.unesco.org.

Pēc pieteikuma izvērtēšanas skola iegūst statusu “UNESCO ASP partnerskola Latvijā” uz vienu gadu, lai iepazītos ar tīkla darbību, un ir tiesīga aizpildīt pieteikuma veidlapu dalībai UNESCO ASP.

Gala apstiprinājumu izglītības iestādes dalībai UNESCO ASP sniedz UNESCO, pamatojoties uz nacionālā koordinatora atzinumu. Kad UNESCO nosūta izglītības iestādei apstiprinājumu par uzņemšanu UNESCO ASP un oficiālu sertifikātu, no tā brīža izglītības iestāde iegūst statusu “UNESCO asociētā skola”.

Pieteikumu izskatīšana notiks katra kalendārā gada 31. maijā un 30. novembrī. Rezultāti paziņoti mēneša laikā.

UNESCO Asociēto skolu tīkls Latvijā darbojas saskaņā ar UNESCO noteiktajām tīkla darbības prioritātēm, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, UNESCO Pasaules izglītības foruma noslēguma dokumentiem un Latvijas izglītības politikas dokumentiem.

UNESCO Asociēto skolu projekts (ASP) ir pirmais skolu sadarbības tīkls pasaulē, kas izveidots 1953. gadā un kurā šobrīd darbojas apmēram 11 500 izglītības iestāžu 182 valstīs. Latvija UNESCO ASP iesaistījusies kopš deviņdesmito gadu sākuma, un tā darbību Latvijā koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Plašāk: http://www.skolas.unesco.lv.

NOLIKUMS