EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
08.06.15.

Iespēja piedalīties 9. UNESCO Jaunatnes forumā Parīzē

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina pieteikšanos jauniešiem vecumā no 18–24 gadiem dalībai 9.Unesco Jaunatnes forumā, kas notiks no š.g. 26.28.oktobrim Parīzē, Francijā. Kopš 1999.gada tas tiek organizēts reizi divos gados, un tā ir neatņemama UNESCO Ģenerālkonferences sastāvdaļa. Jaunatnes forums sniedz iespēju jauniešiem ar savām iniciatīvām un ierosinājumiem vērsties pie UNESCO dalībvalstu pārstāvjiem un gūt atbalstu savu ideju realizācijai.

Šī gada Jaunatnes forumā tiks diskutēts par jauniešu – globālo pasaules pilsoņu – iesaisti ilgtspējīgas planētas nodrošināšanā un klimata pārmaiņu problēmu risināšanā, kā arī līdzdalību Post 2015 dienaskārtības īstenošanā. Foruma dalībnieki tiks aicināti vienoties par atbalstu jauniešu nevalstisko organizāciju piedāvātajiem projektiem no visas pasaules un sagatavot rekomendācijas UNESCO Jaunatnes stratēģijas (2014 – 2021) īstenošanai.

Jaunieši aicināti pieteikt savu kandidatūru līdz š.g. 9.jūnijam (ieskaitot), nosūtot savu CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas vēstuli no jaunatnes organizācijas vai nevalstiskās organizācijas, kas veic darba ar jaunatni, aprakstu par pārstāvētās organizācijas mērķiem, darbības jomām un aktivitātēm uz e-pastu: jaunatneslietas@izm.gov.lv.

Jaunatnes delegātam jābūt zinošam jaunatnes politikas jomā un ieinteresētam klimata pārmaiņu problēmu risināšanā, jāspēj piedalīties diskusijās un jābūt iepriekšējai pieredzei projektu vadībā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir tiesīga nominēt UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai vienu jaunatnes delegātu pārstāvēt Latviju starptautiskajā UNESCO Jaunatnes forumā. Delegātam tiks segti visi izmitināšanas, nakšņošanas, ēdināšanas  izdevumi un  ceļa izdevumi. Ceļa izdevumi tiks atmaksāti pasākuma laikā vai pēc pasākuma.

Pretendentu atlases rezultāti tiks paziņoti 11.jūnijā.

Papildus informācija par UNESCO 9. Jaunatnes forumu ir pieejama: https://en.unesco.org/events/9th-unesco-youth-forum

Background note (.pdf)

Nomination criteria and process for selection of youth participants (.pdf)