EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.11.16.

Globālās izglītības nedēļa Latvijā 2016

Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko vairāk nekā 15 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnes bagātināšanai par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību.

 

 

Globālās izglītības nedēļas norisi Latvijā koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK) un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti. pirms tam 

Šī gada Globālās izglītības nedēļas kopsaucējs – KO SĒSI, TO PĻAUSI! – norāda uz to, ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību. Īpaši ceram, ka prasmes vienlaikus domāt globāli un rīkoties lokāli, sasaistot globālos problēmjautājumus ar vietējo kopienu ikdienas dzīvi dos ieguldījumu mieram pasaulē.

Aicinām līdzdarboties Globālās izglītības nedēļā!

Visu pasākumu karte: http://ej.uz/bn1h

Piesaki savu pasākumu: http://ej.uz/szhn

Seko nedēļas notikumiem FB: http://ej.uz/19w4

Iedvesmai: http://ej.uz/833r

RESURSI

Ziemeļu-Dienvidu centra resurss globālajā izglītībā ikviena interesenta tālākai lietošanai, īpaši tiem, kam ir interese par Globālās izglītības nedēļu:

http://nscglobaleducation.org/images/Resource_center/GEW_ActingTogetherforaWorldofPeace.pdf

http://nscglobaleducation.org/images/Resource_center/GEW-Whatyoucando-Final.pdf