EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.04.16.

Globālajā nedēļā “Izglītība visiem” – par dažādību un veselīgām attiecībām skolā un sabiedrībā

25. aprīlī sākusies ikgadējā globālā nedēļa “Izglītība visiem”. Tajā ANO dalībvalstis tiek aicinātas pievērst uzmanību Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas paredz nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību visiem.

Latvijā šī nedēļa tiek atzīmēta kopš 2003. gada, un šajā laikā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) katru gadu rosina pievērsties jautājumiem, kas skar kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības īstenošanu visos vecuma posmos, sākot no pirmskolas un beidzot ar pieaugušo izglītību. Šogad īpaša uzmanība gan UNESCO LNK aktivitātēs, gan konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksmē, gan UNESCO Asociēco skolu projekta seminārā tiks pievērsta veselīgu attiecību veidošanai skolā un sabiedrībā.

Par šo tēmu konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksmē notiks diskusija, lai meklētu veidus, kā novērst vardarbības rašanos un izvērtētu iespējas veidot veselīgu vidi skolā. Sanāksme notiks 29. aprīlī plkst. 10.00–12.30 Latvijas Pašvaldību savienībā. Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Līgas Bērziņas prezentāciju “Vardarbības anatomija”. Līga ir triju bērnu mamma, kura ne tikai strādā uzņēmumā, kas meklē dažādus radošus risinājumus drošas un veselīgas darba vides veidošanai, bet arī vada Latvijas Autisma apvienību, kas par darbu ar Latvijas pirmsskolām un skolām 2015. gadā saņēma Tiesībsarga un organizācijas “Apeirons” balvu par ieguldījumu izglītībā. Sanāksme būs vērojama tiešsaistē mājaslapā: www.lps.lv 

Savukārt UNESCO Asociēto skolu projekta seminārā uzmanība tiks pievērsta dažādībai un dažādības pieņemšanai no iekļaujošas sabiedrības veidošanas un no izglītības sistēmas viedokļa. Seminārā būs iespēja iepazīties arī ar praktiskām metodēm iekļaujošas skolas vides un veselīgu attiecību veidošanai, gan izmantojot modernās tehnoloģijas, gan integrējot drāmas terapijas elementus. Seminārs notiks 26. aprīlī plkst. 11.00–17.00 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā. Tā noslēgumā UNESCO Asociēto skolu projektā svinīgi tiks uzņemtas 12 jaunās dalībskolas.

Iekļaujošā izglītība ir UNESCO vadmotīvs starptautiskajai nedēļai “Izglītība visiem” jau kopš 2008. gada. UNESCO definē iekļaujošo izglītību kā procesu, kurā izglītība tiek nodrošināta atbilstoši visu izglītojamo daudzveidīgajām vajadzībām, palielinot ikviena līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūras aktivitātēs un kopienas dzīvē un tādējādi mazinot savstarpēju noslēgšanos un atstumtību sabiedrībā, izslēgšanas iespējas no izglītības un izglītībā. Ja skolēni un skolotāji skolā jūtas labi, visiem tiek nodrošinātas iespējas mācīties, attīstīt savas spējas, talantus un saņemt savām vajadzībām atbilstošu izglītību, varam teikt, ka skola ir iekļaujoša. Iekļaujoša skola balstās uz iekļaujošas sabiedrības vērtībām, kur ikviens bērns ir vērtība un tādējādi atbalstāms savā mācību procesā, ļaujot ikvienam skolēnam piedalīties, līdzdarboties un gūt sasniegumus mācībās.