EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.05.18.

Eksperti diskutēs par inovāciju nozīmi profesionālajā izglītībā

Foto: (c) Pixabay.com
Otrdien, 15. maijā, UNESCO Izglītības pilsētā Valmierā notiks ekspertu diskusija “Inovācijas profesionālajā izglītībā – uzņēmējspēju stiprināšanai un ilgtspējīgai attīstībai”. Tas būs pirmais pasākums ciklā profesionālās izglītības attīstībai inovāciju, ilgtspējas un zaļās ekonomikas virzienos, ko rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. 
 
Diskusijā eksperti dalīsies ar savu redzējumu, kā valstī veidot izglītības un uzņēmējdarbības vidi, kas stiprina starpinstitucionālo sadarbību ceļā uz ilgtspējīgu attīstību. 
 
Diskusijas rezultātā gūtās atziņas tiks ņemtas vērā, veidojot nākotnes redzējumu par inovācijas un ilgtspējas jautājumiem profesionālās izglītības attīstībā Latvijā.
 
Diskusija norisināsies otrdien, 15. maijā, no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 Valmieras biznesa inkubatorā, Valmierā, Purva ielā 12a.
 
Par UNESCO Izglītības pilsētu tīklu 
UNESCO Izglītības pilsētu tīklu (UNESCO Global Network of Learning Cities) radīts, lai kopīgi meklētu risinājumus globalizācijas, urbanizācijas, demogrāfijas un citiem 21. gadsimta pilsētu attīstības izaicinājumiem. Sadarbības tīklu starptautiski koordinē UNESCO Mūžizglītības institūts, savukārt Latvijā – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Sadarbības tīklā aicinātas pievienoties tās pilsētas, kuras kā vienu no nākotnes attīstības stratēģijas pamatiem izvirzījušas izglītību un mūžmācīšanās iespēju paplašināšanu ikvienam tās iedzīvotājam neatkarīgi no to sociāldemogrāfiskajiem rādītājiem. Pašlaik UNESCO Izglītības pilsētu tīklā ietilpst ap 200 pilsētu no vairāk nekā 40 pasaules valstīm: tās visas vieno centieni veicināt mūžmācīšanos kā veidu, kas palīdz sasniegt ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī. Latviju starptautiskājā tīklā pašreiz pārstāv Valmieras pilsēta, kuras ilgtspējas attīstības stratēģijā 2015.-2030. gadam kā stratēģiska prioritāte izvirzīta katra valmierieša personības izaugsme, nodrošinot konkurētspējīgu visu līmeņu izglītības, kultūras pakalpojumu un aktivitāšu piedāvājumu. Līdz šim Valmieras pilsēta sadarbojusies ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, atbalstot UNESCO Asociēto skolu projektu un UNESCO IITE pilotprojektu “Mācīšanās nākotnei”, kur iesaistījās Valmieras Valsts ģimnāzija un Valmieras sākumskola, kā arī sniedzot atbalstu UNESCO Baltijas jūras projekta konferences “Vietējie resursi ilgtspējīgai attīstībai”, starptautiskā jauniešu foruma “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei” organizēšanai un izglītības foruma “Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju stiprināšana izglītībā” norisei.
 
Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante