EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.09.15.

Diskutē par izglītības un vides mijiedarbību ilgtspējīgas attīstības veicināšanai

11. septembrī Salacgrīvā, Dabas aizsardzības pārvaldē un dabas izglītības centrā “Ziemeļvidzeme” notiek UNESCO Asociēto skolu projekta seminārs un nevalstisko organizāciju forums “Mācīšanās un mācīšana ilgtspējīgai nākotnei:  vides izglītība sabiedrības attīstībai un personības pilnveidei”. Tajos piedalās arī konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” eksperti.

Semināra mērķis ir kopā savest UNESCO Asociētā skolu projekta dalībskolas, nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi darbojas vides izglītības jomā, kā arī konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” dalībniekus, lai uzklausītu viedokļus un diskutētu par to, kā un vai izglītībā ir meklējamas un atrodamas atbildes ilgtspējas problēmām vidē, sabiedrībā un ekonomikā un kā, prasmīgi sadarbojoties, var veidot pasauli par labāku vietu mums visiem.

Seminārā paredzētas diskusijas par vides izglītības attīstību, islandiešu vides eksperti stāsta, kā veiksmīgi sadarbojoties vides aģentūrām, skolām un pašvaldībām, organizējot brīvprātīgo darbu aizsargājamās dabas teritorijās un rosinot bērnos un jauniešos interesi par vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumiem. Semināra dalībnieki iesaistīsies radošajās darbnīcās par vides izglītību pirmsskolā un sākumskolā, jauniešu iesaisti vides izglītībā, vides izglītību kopienās un vides izglītību un mūžizglītību.

“Dažādas diskusiju platformas un forumi ir būtiskākā intelektuālā vide izglītības attīstībai pasaulē. Mūžizglītības principi, par kuru iedzīvināšanu šodien diskutējam, nepārtraukts izglītības process sevis un apkārtējās vides pilnveidei, kas izprot likumsakarības un ir balstīts līdzīgā vērtību izpratnē, iekļauj Latviju tādā pasaules izpratnē, kur mieru, labklājību un izaugsmi nodrošina kvalitatīva izglītība un dzīve saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi,” saka Mārīte Seile, izglītības un zinātnes ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidente, konsutatīvās padomes “Izglītība visiem” vadītāja.

Simboliski seminārs notiek Dabas aizsardzības pārvaldes ēkā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sirdī – vietā, kur satikties cilvēkiem un dabai, uzklausot un ieklausoties vienam otrā. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ir iekļauts UNESCO programmas “Cilvēks un biosfēra” starptautisko biosfēras rezervātu tīklā.