EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.05.11.

Apstiprina konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" jauno sastāvu


Šodien, 2011.gada 17.maijā, Ministru kabinetā (MK) apstiprināts konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" jaunais sastāvs. Saskaņā ar MK 2003.gada 16.septembra noteikumiem Nr.529 „Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” nolikums” konsultatīvās padomes sastāvu apstiprina uz trim gadiem un to vada padomes priekšsēdētājs - izglītības un zinātnes ministrs.


Par konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” priekšsēdētāju apstiprināts izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks.


Padomes locekļi:
E.Aldermane – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Ā.Ādlers – biedrības "Latvijas lauku forums" pārstāvis
D.Baltiņa – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre
K.Boldiševics – biedrības "Latvijas vecāku apvienība "Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei"" valdes priekšsēdētājs
J.Daugavietis – Latgales plānošanas reģiona Rīgas biroja vadītājs
I.Druviete – Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja
Dz.Geka – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle
A.Gribusts – biedrības "Latvijas izglītības apgādu asociācija" valdes priekš­sēdētājs
D.Grīnberga – Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra vadītāja
M.Jākobsone – biedrības "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija" viceprezidente
I.Kalniņa – Kurzemes plānošanas reģiona projektu koordinatore par sociālo nozaru programmām un projektiem
G.Kalniņa-Priede – Vidzemes plānošanas reģiona administrā­cijas vadītāja
O.Kokāne – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece
I.Krūmiņa – biedrības "Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība" valdes priekšsēdētāja
I.Lipskis – Labklājības ministrijas Darba departamenta direktors
A.Līce – Latvijas Darba devēju konfederācijas profesionālās izglītības eksperte
I.Mikiško – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja
L.Neiders – Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs
S.Ozoliņa – Profesionālās izglītības biedrības valdes locekle
K.Pelša – Valsts prezidenta sabiedrisko projektu vadības padomniece
B.Pētersone – Valsts administrācijas skolas direktore
S.Prince – Britu padomes Latvijā sadarbības projektu vadītāja
E.Ratnieks – biedrības "Latvijas studentu apvienība" prezidents
A.Rauhvargers – Latvijas Rektoru padomes ģenerālsekretārs
Z.Seipule – Zemgales plānošanas reģiona Projektu nodaļas projektu vadītāja
G.Šterns – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Zināšanu ekonomikas kompetenču padomes loceklis, Latvijas nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes loceklis
A.Tūna – nodibinājuma "Sorosa fonds – Latvija" projekta koordinatore
K.Vāgnere – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos
L.Vecā – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta projektu nodaļas vadītāja
I.Vērse – biedrības "Izglītības attīstības centrs" direktore
Ģ.Zabašta – arodbiedrības "Latvijas Izglītības vadītāju asociācija" viceprezidente
D.Ziemele – Kultūras ministrijas Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vadītāja
L.Zvejniece – biedrības "Latvijas Jaunatnes padome" prezidente.


Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” mērķis ir veicināt ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, sabiedrisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai sekmētu mūžizglītības principa attīstību Latvijā, paplašinātu mijiedarbību starp formālo un neformālo izglītību, veicinātu izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no vecuma, dzīvesvietas, dzimuma, etniskās piederības un ienākumu līmeņa.


Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv
67047834