EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.10.15.

Aicinām uz starptautisko konferenci “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai”.

 
Izvērtējot ANO desmitgadē “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” sasniegto un uzsākot jaunu posmu, ko iezīmē Globālais rīcības plāns izglītībai ilgtspējīgai attīstībai un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Valsts izglītības satura centru š.g. 2.-3. decembrī organizē starptautisku konferenci “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai”. 
 
Konferences mērķis ir veicināt izglītības ilgtspējīgai attīstībai un ilgtspējīga dzīvesveida filozofiskos un praktiskos aspektus. Tajā aicināti piedalīties izglītības eksperti, pētnieki un studenti, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji un skolotāji no Latvijas un visas pasaules, lai diskutētu par izglītības ilgtspējīgai attīstībai izaicinājumiem, nostiprinātu un veidotu jaunas partnerattiecības starp augstskolām, pētniekiem, skolām, nevalstiskajām organizācijām, kopienām.
 
Plašāk par konferenci: unesco.du.lv
 
Informējam, ka ikviens var piedalīties konferencē gan kā klausītājs, gan kā runātājs Konferences dalībniekus aicinām reģistrēties tiešsaistē unesco.du.lv 
 
Konferences reģistrācija noslēdzas š.g. 16. novembrī. Savukārt tos, kuri plāno uzstāties ar prezentāciju, vēlas piedāvāt darba grupu vai prezentēt ideju apaļā galda diskusijai, lūdzam reģistrēties un iesniegt uzstāšanās aprakstu līdz š.g. 23. oktobrim.
 
Papildu informācija:
Ilze Dalbiņa
UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja
Tālr. 67325109
E-pasts i.dalbina@unesco.lv