EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.03.18.

Aicinām izvirzīt pretendentus UNESCO – Japānas balvai izglītībā ilgtspējīgai attīstībai 2018

Aicinām izvirzīt pretendentus UNESCO – Japānas balvai izglītībā ilgtspējīgai attīstībai 2018 (UNESCO – JapanPrizeon ESD).

UNESCO – Japānas balva izceļ personības, institūcijas, organizācijas, kas devušas ieguldījumu globālās rīcības programmas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanā. Ik gadu tiek piešķirtas 3 balvas, un katras balvas apmērs ir $50 000. Uzvarētājiem ir iespēja iesaistīties starptautiskā programmas “Izglītības ilgtspējīgai attīstībai” partneru tīklojumā. Laureātus nosaka starptautiska žūrija, un tos apstiprina UNESCO ģenerāldirektore. Laureāti tiks izziņoti 2018. gada nogalē.

Kandidātam ir jābūt viena konkrēta projekta vai programmas organizatoram. Projektam jāatbilst trīs būtiskiem kritērijiem: tiem ir jābūt pārveidojošiem un jāveicina sociālās pārmaiņas; tiem jāpievēršas sabiedrības, vides, ekonomikas attīstības jautājumiem integrētā veidā; tiem jābūt inovatīviem. Papildu tam projektiem jābūt ilgušiem vismaz 4 gadus un saistītiem ar vienu vai vairākiem globālās rīcības programmas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” prioritārajiem virzieniem (plašāk: http://unesco.lv/lv/izglitiba/izglitiba-ilgtspejigai-attistibai/globala-ricibas-programma-iia/globala-ricibas-programma-izglitiba-ilgtspejigai-attistibai/).

Katrā valstī notiek kandidātu atlases process. Katra valsts starptautiskajai balvai var iesniegt 3 pieteikumus. Pretendentus no Latvijas aicinām iepazīties ar konkursa kritērijiem https://en.unesco.org/prize-esd, sagatavot atbildes uz anketas jautājumiem un nosūtīt tās UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai (office@unesco.lv) līdz š.g. 10. aprīlim.

Anketas instrukcija pieejama šeit:

https://en.unesco.org/system/files/esd_prize_explanatory_note_2018.pdf

Pieteikuma anketa atrodama zemāk.

Lejuplādējamie dokumenti: