EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.11.18.

Aicina piedalīties Kārļa Skalbes 140. jubilejai veltītajā literāro darbu konkursā

2019. gada 7. novembrī apritēs 140 gadu, kopš dzimis latviešu dzejnieks, prozaiķis un politiķis Kārlis Skalbe, kura vārdi „Tēvzemei un Brīvībai” rotā latviešu tautas brīvības simbolu – Brīvības pieminekli, savukārt 2019. gadā paliks 115 gadi, kopš pirmoreiz izdota K.Skalbes pasaka „Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties”.  Godinot Kārļa Skalbes devumu latviešu kultūrā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk-VISC), UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (turpmāk-LNK), Kuldīgas novada Latviešu valodas un literatūras jomas apvienību aicina jauniešus/jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties literāro darbu un pārspriedumu konkursā.
 
Konkurss pilnveido jauniešu radošās un pētnieciskās prasmes, sniedz iespēju labāk izprast nacionālo identitāti, patriotismu un ētiskās vērtības, paplašina redzesloku, izkopj individuālo valodas stilu, ļauj apzināties literārās izaugsmes iespējas, kā arī veicina dziļāku interesi un izpratni par K.Skalbes dzīvi un radošo darbību.
 
Konkursu organizē: PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”.
Konkursa sadarbības partneri: VISC, UNESCO LNK, Kuldīgas novada Latviešu valodas un literatūras jomas apvienība.
 
Konkursa norises laiks: no 2018. gada 7. novembra līdz 2019. gada 10. februārim.
 
Konkursa mērķi:
1. Raisīt jauniešos dziļāku interesi un izpratni par K.Skalbes lomu latviešu kultūrā.
2. Attīstīt jauniešos radošās un pētnieciskās prasmes, savas attieksmes un spriedumu veidošanu.
3. Izkopt jauniešu individuālo latviešu valodas stilu un stiprināt piederību savai ģimenei, skolai, zemei un valstij.
 
Konkursa dalībnieki:
Konkursā var piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību Latvijas mācību iestādēs vai arī pārstāv Latvijas diasporu.
 
Konkursa literāro darbu tēmas:
1. „Sirds bagātība nesarūs...” (K.Skalbe)
2. „Kāpēc vairot sāpes? Lai vairojas labāk prieks.” (K.Skalbe)
3. „Lai mani ved, es gribu pakāpties uz karātavām un teikt vienu vārdu. Šis
vārds ir – mīlestība.” (K.Skalbe)
4. „Sapņojiet, ja gribat būt laimīgi.” (K.Skalbe)
5. „Mazas tautas ir iezīmīgas ar savu karsto dzimtenes mīlestību.”
(K.Skalbe)
 
Konkursa pārspriedumu tēmas:
1. „Tālu klīst mūsu dēli un brāļi, Sūri vergojot svešā zemē.
Kad tos dzimtene atpakaļ vedīs?” ( K.Skalbe)
2. „Dziesmu svētki ir lielākais un cēlākais aicinājums uz tautas vienību.”
(K.Skalbe)
3. „Izglītība palīdzēs katrā darbā, jo darbam nepietiek ar spēku vien, labs palīgs visur ir attīstīts prāts.” (K.Skalbe)
4. „Strēlnieki – viena no spožākajām leģendām uz dažām vēstures lapas pusēm.” (K.Skalbe)
5. „Ne tas, ko mēs ikdienišķi spējam Latvijai dot, bet tas, ka mēs dodam vairāk par parasto mēru, ceļ mūs uz augšu... (K.Skalbe)
6. Kārļa Skalbes pasaku varoņi – mani domubiedri. (K.Skalbe)
 
Konkursa priekšmets:
Dalībnieka/dalībnieces iesniegts oriģināldarbs latviešu valodā (pārspriedums (350–500 vārdu) vai literārs darbs: eseja, vismaz 3 dzejoļu kopa, poēma, vēstule, tēlojums, stāsts, pasaka, miniatūra, skice, viencēliens u. tml.), kura apjoms ir līdz 25 lpp. (A4 formāta) datorsalikumā (burtu lielums– 12).
 
Konkursa norise:
 Konkurss ir atklāts un notiek 2 nominācijās- pārspriedums un literārais darbs.
 Konkursa dalībnieks/dalībniece iesūta vienu pārspriedumu vai literāro darbu no 2018.gada 7.novembra līdz 2019. gada 10. februārim elektroniski Word formātā, norādot vēstules tematā: AUTORA UZVĀRDU, VĀRDU_SKOLU (saīsinājums) (e-pasts konkursiem@inbox.lv). Kontakttālrunis: 26883419.
 Konkurss tiek izsludināts 2018. gada 7. novembrī PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”.
 Visi darbi, kuri neatbilst konkursa nolikumam un iesniegti pēc noteiktā konkursa termiņa, netiek virzīti tālākai vērtēšanai.
 
Detalizētāka informācija par konkursu atrodama zemāk pieejamajā konkursa nolikumā (lejuplādējams dokuments). 
Lejuplādējamie dokumenti: