EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.04.19.

Aicina izvirzīt pretendentus UNESCO balvai meiteņu un sieviešu izglītībā 2019

Foto: (c) Pixabay

Ik gadu UNESCO piešķir balvu indivīdiem vai institūcijām, kas veicinājuši meiteņu un sieviešu izglītību un devuši ieguldījumu 4. un 5. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanā. Balvu var saņemt programma vai projekts, kas tieši vērsts uz meiteņu un sieviešu izglītošanu un kam ir kvalitatīvi vai kvantitatīvi pierādāmi rezultāti.

Balvai var pieteikt programmas un projektus, kas ir:

- ietekmīgi (piemēram, veicinājuši uzskatu un attieksmju maiņu, kas sekmē dzimumu līdztiesību, uzlabojuši mācību rezultātus u.c.),

- inovatīvi (piemēram, inovatīvas tēmas, metodes, ideju izplatīšanas kanāli u.c.),

- ilgtspējīgi (piemēram, indivīds vai iestāde projektu apņēmusies turpināt vai izmantot tā laikā gūto pieredzi un materiālus tālākajā darbā).

Papildu šiem kritērijiem projektam vai programmai ir jādarbojas jau vismaz 2 gadus, kā arī jāatbilst vienai no 5 prioritārajām jomām: 1) atbalsts pārejai no sākumskolas uz pamatskolu un pamatskolas pabeigšanai; 2) atbalsts pusaudžu rakstpratībai un lasītprasmju apguvei; 3) atbalsts drošai un atbilstošai mācību videi, kurā nav ar dzimumu saistīta vardarbība; 4) meiteņu un sieviešu iesaiste attieksmju un prakses maiņai mācību procesā, kas vērsta uz dzimumu līdztiesību; 5) atbalsts pusaudzēm un jaunām sievietēm zināšanu un prasmju apguvē, kas ļautu iekļauties darba tirgū un dzīvot piepildītu dzīvi. Plašāk: https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize/nomination

Pieteikumus var iesniegt indivīdi, kā arī valsts vai nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, mediji, akadēmiskās vai pētniecības institūcijas, izglītības iestādes u.c.  UNESCO piešķir divas balvas, katra – 50 000 ASV dolāri.

Aicinām interesentus no Latvijas iepazīties ar informāciju UNESCO mājaslapā: https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize/nomination

Ja vēlaties pieteikties balvai vai ieteikt kandidātu, lūdzam sazināties ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju līdz š.g.1. maijam (i.dalbina@unesco.lv).

Pretendentus balvai izvērtē katras valsts pārstāvji, izvirzot konkursam ne vairāk kā 3 kandidātus no vienas valsts. Tālāk pretendentus no visas pasaules vērtē starptautiska žūrija 5 neatkarīgu ekspertu sastāvā. Plašāk: https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/prize/jury

Rezultāti tiks izziņoti septembrī, savukārt laureātu apbalvošana norisināsies oktobrī, atzīmējot Starptautisko meiteņu dienu.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Dalbiņa, UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja