EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.09.15.

50 Latvijas skolas piedalās akcijā - pasaules lielākā mācību stunda

No šodienas, 28. septembra līdz 4. oktobrim vienlaicīgi gandrīz simts pasaules valstīs norisināsies starptautiska izglītības akcija – lielākā mācību stunda. Tajā piedalīsies gan UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas, gan citas Latvijas izglītības iestādes - kopumā 50.

Gatavojoties pasaules lielākajai mācību stundai, skolotāji izstrādāja globālajiem attīstības mērķiem veltītus stundu plānus. Stundas laikā bērni un jaunieši visā pasaulē kopīgi izglītosies, iepazīs globālos izaicinājumus un piedāvās savus padomus ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai.

“Izglītībā ir rodami inovatīvi risinājumi ilgtspējas problēmu risināšanā sabiedrībā, vidē un ekonomikā. Tāpēc UNESCO aicina kopt un izmantot to enerģiju, kas ir visspēcīgākā un atjaunojamākā – cilvēces izdomas spējas un bagātību. Pasaules lielākās mācību stundas akcija uzrunā bērnus un jauniešus, lai viņi iesaistās, dzīvo un domā līdzi kopīgas nākotnes veidošanā,” stāsta Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāres p.i.

Pasaules lielākā stunda ir aicinājums pievērst uzmanību globālajiem ilgtspējīgās attīstības mērķiem, kas izstrādāti, apzinoties, ka nekad agrāk pasaules sabiedrība nav bijusi tik ciešā savstarpējā sasaistē, bet vienlaicīgi arī tik ļoti trausla. Tādēļ šie mērķi neuzrunā tikai daļu no valstīm, bet ikvienu jebkur, tai skaitā Latvijā.

Tematu loks, kam veltīt pasaules lielākās mācību stundas saturu, ir ļoti plašs. Tiem jāaptver 17 globālie ilgtspējīgas attīstības mērķi septiņos virzienos: nabadzība, veselība un labklājība, izglītība un prasmes dzīvei un darbam, taisnīga pasaule, veicinot dzimumu līdztiesību un miera kultūru, ilgtspējība un vides aizsardzība un globālā atbildība.

Visi mācību stundu plāni tiks apkopoti elektroniskā publikācijā, desmit interesantākos publicēs akcijas starptautiskajā mājas lapā.

Pasaules lielākā mācību stunda ir daļa no kampaņas Projekts – Ikviens (Project Everyone), ko atbalsta UNICEF, UNESCO u.c. ANO aģentūras. Latvijā to koordinē Izglītības un zinātnes ministrija un UNESCO LNK un atbalsta Izglītības attīstības centrs.

Papildu informācija:
Ilze Dalbiņa
UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja
Tālr. 67325109
E-pasts i.dalbina@unesco.lv

Akcijas mājas lapa: www.tes.co.uk/worldslargestlesson
Informācija latviešu valodā: www.skolas.unesco.lv