EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

UNESCO svinamo dienu kalendārs 2018.–2019. gadam

UNESCO Ģenerālās konferences 39. sesijas laikā 2017. gada rudenī tika pieņemta rezolūcija par UNESCO svinamo dienu kalendāru 2018.-2019. gadam. Šajā laika periodā tiks atzīmētas 48 nozīmīgas notikumu vai personību gadadienas, tai skaitā arī Latvijai nozīmīgi notikumi.
 
Kalendārā iekļauta viena no pasaules izcilākā gleznotāja un dižākā ģēnija Leonardo da Vinči 500. gadadiena, vāciešu izcelsmes mūziķes un komponistes Klāras Šūmanes 200. gadadiena, talantīgā krievu rakstnieka Aleksandra Solžeņicina 100. gadadiena, revolucionārā Dienvidāfrikas politiskā līdera Nelsona Rolihlahla Mandelas 100. gadadiena un citi ievērojami notikumi. Plašāk ar UNESCO svinamo dienu kalendāru 2018.-2019.gadam varat iepazīties https://en.unesco.org/celebrations/anniversaries 
 
Līdzās šīm UNESCO svinamo gadadienu iniciatīvām 2018.–2019. gadam, apstiprinātas arī divas Latvijas nominācijas – izcilā valodnieka, etnogrāfa, folklorista un sinologa Pētera Šmita 150. gadadiena 2019. gadā un septiņu, Latvijai nozīmīgu kultūras, izglītības un zinātnes institūciju – Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Universitāte un Latvijas Nacionālā Opera un Balets – simtgade 2019. gadā.
 
UNESCO svinamo dienu iniciatīva aizsāka ar mērķi izcelt dalībvalstu nozīmīgos notikumus, kas bijuši izšķiroši jaunu ideju virzībai, kā arī izcelt cilvēkus, kas ar savu darbu devuši ieguldījumu izglītības, zinātnes, kultūras un citu UNESCO mandāta jomu attīstībā. 
 
Svinamo dienu kalendārā iekļautajām gadadienām jāatbilst vairākiem UNESCO noteiktiem kritērijiem:
gadadienām jāsimbolizē UNESCO vērtības un ideāli par starpkultūtru dialogu un miera ideju sekmēšanu, skaidrojot dažādu notikumu nozīmi jaunu ideju attīstībā un tālākā virzībā, vai arī jāsaistās ar ievērojamu personību sasniegumiem izglītībā, kultūrā, zinātnē un citās UNESCO mandāta jomās;
gadadienām jāsaistās ar apaļām jubilejām – 50, 100, 150, 200 gadu utt.;
gadadienas atzīmēšanai jābūt izstrādātai programmai, paredzot tajā dažāda veida pasākumus (konferences, izstādes, lasījumi, izglītības un kultūras aktivitātes utml.), no kuriem vismaz vienam pasākumam jābūt starptautiska mēroga. 
gadadienas nominācijai jābūt atbalstītai vismaz no divām citām valstīm, ar kurām tā saistīta.