EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

UNESCO svinamo dienu kalendārs 2014. – 2015. gadam

2013. gada novembrī UNESCO Ģenerālās konferences 37. sesijā tika pieņemta rezolūcija par UNESCO svinamo dienu kalendāru 2014. – 2015. gadam (turpmāk Kalendārs). Šajā periodā paredzēts atzīmēt 108 nozīmīgas notikumu vai personību gadadienas no visas pasaules. Kalendārā iekļauta dzejnieka un gleznotāja Mihaila Ļermontova 200. gadadiena, sociologa un filozofa Maksa Vēbera 150. gadadiena, Krievijas valsts mākslas muzeja – Ermitāžas dibināšanas 250. gadadiena, Svētā Metodija - Kirilicas līdzautora 1200. gadadiena. Līdzās šīm jubilejām Kalendārā iekļautas arī Latvijas ievērojamo personību un notikumu gadadienas: Gotharda Frīdriha Stendera 300. gadadiena, komponista un izglītotāja Jāņa Cimzes 200. gadadiena, Raiņa un Aspazijas 150. gadadiena, 200. gadadiena kopš Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dibināšanas.