EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Paula Valdena 150.gadadiena

Pauls Valdens ir viens no ievērojamākajiem 20. gs. pirmās puses ķīmiķiem. Pateicoties viņa zinātniskajai aktivitātei un ilgstošajai ietekmei zinātnē, Valdens iemantojis pasaules mēroga atpazīstamību un, iespējams, ir viens no pasaulē vislabāk pazīstamajiem latviešu izcelsmes zinātniekiem.

Valdens ir dinamiskās stereoķīmijas un neūdens šķīdumu elektroķīmijas pamatlicējs, kā arī viens no pirmajiem zinātniekiem, kas noteicis naftas bioloģisko izcelsmi. Par vienu no lielākajiem viņa sasniegumiem uzskatāma optiskās apgriezenības atklāšana, kam ir būtiska nozīme organiskajā ķīmijā un medikamentu sintēzē. Ķīmiķis nozarē ieviesis solvatācijas un solvolīzes jēdzienus, kā arī definējis „Valdena reizinājuma” formulu.

Pateicoties Valdena nozīmīgajiem atklājumiem viņš trīs reizes nominēts Nobela prēmijai, tomēr ne reizi to nav saņēmis. Viņa veiktie pētījumi ir palīdzējuši vairākiem citiem zinātniekiem attīstīt savas idejas un iegūt Nobela prēmiju. Savukārt Valdena publikācija par optiskās apgriezenības atklāšanu ir saņēmusi prestižo Amerikas ķīmijas biedrības balvu, kas tiek pasniegta par fundamentālām būtiskas nozīmes publikācijām, kas veikušas apvērsumu ķīmijas vēsturē. Šāda veida apbalvojumu tiesīgi saņemti ir vien desmitā daļa no Nobela prēmijas laureātiem.
Valdens zināms arī kā ķīmijas vēsturnieks, kurš aktīvi strādājis, lai attīstītu zinātniskos principus, piemēram, ieviešot zinātnes citēšanas indeksu. Viņš ir arī viens no pirmajiem zinātniekiem, kas sācis aktualizēt problēmu par zinātnieku novecošanos, uzsākot par to aktīvas diskusijas.

Savas dzīves laikā Valdens strādājis dažādās Eiropas universitātēs. Studiju gaitas viņš uzsācis Rīgas Politehniskajā institūtā, kas ir Rīgas Tehniskās universitātes priekštecis. Šeit Valdens 30 gadus bijis mācībspēks, un ar darbību institūtā saistās lielākie viņa sasniegumi. Vēlāk Valdens kļuva par vienu no pirmajiem institūta rektoriem. Ķīmiķis strādājis arī Pēterburgas Zinātņu akadēmijā par akadēmijas laboratorijas vadītāju, tur sarakstījis pirmo grāmatu par ķīmijas attīstību Krievijā. Pēc tam Valdens pārvācās uz dzīvi Vācijā, kur strādāja Rostokas, Frankfurtes un Tībingenas universitātēs. Viņš ticis ievēlēts par septiņu zinātnes akadēmiju locekli, saņēmis goda doktora titulu un goda biedra statusu dažādās pasaules universitātēs un zinātniskajās biedrībās.

Valdena atklājumi ir devuši būtisku ieguldījumu zinātnes, it īpaši organiskās ķīmijas attīstībā, kā arī zinātniskās un tehniskās izglītības pilnveidē. Viņa darbība un sasniegumi iemieso UNESCO ideālus zinātnē un izglītībā, uzsverot zināšanu un pieredzes apmaiņu valstu starpā – zinātnes mērķu sasniegšanas vārdā.