EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Jāzepa Vītola 150. gadadiena

 
Jāzeps Vītols ir ievērojams latviešu komponists, kam ir nozīmīga loma mūzikas izglītības attīstībā un Latvijas profesionālās mūzikas dzīvē 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā. Līdz pat šodienai J.Vītols ietekmē Latvijas mūzikas atpazīstamību, attīstību un atzinību pasaulē. 
 
Komponista mūzikai raksturīgs atturīgs stils un forma, tīrība un pārliecība, un tomēr atraktīvas nokrāsas. Sintezējot rietumu Eiropas un Krievijas mūzikas 19. gs. beigu ietekmi, viņa mūzika saglabā Latvijas folkloras elementus. J.Vītola ievērojamās dziesmas ir lielu koru pasākumu neatņemama sastāvdaļa. Balāde jauktajam korim „Gaismas pils” (1899. gads), kurā izmantota latviešu dzejnieka Ausekļa varoņpoēma, ir kļuvusi par latviešu klasiskās mūzikas un Dziesmu un Deju svētku tradīcijas pirmsākumu simbolu.
 
J.Vītola ilgtermiņa ietekmi mūzikā veicina gan komponista 1919. gadā dibinātā Mūzikas akadēmija, kur līdz 1944. gadam viņš strādājis par rektoru un kompozīcijas nodaļas vadītāju, gan Latvijas Nacionālās operas attīstīšana, kur Vītols strādāja par pirmo direktoru. Viņš bijis viens no Latvijas Komponistu Savienības dibinātājiem 1923. gadā, kā arī viens no galvenajiem mūzikas kritiķiem, kas veicinājis diskusijas par mūziku Latvijā un pasaulē.
 
Savas dzīves laikā J.Vītols ir dzīvojis un strādājis dažādās pasaules vietās, gūstot atzinību arī ārpus Latvijas kā komponists un kompozīcijas profesors (viņa studentu skaitā ir arī tādas izcilas personības kā Sergejs Prokofjevs un Nikolajs Mjaskovskis). Viņa ietekmīgā personība ir spēlējusi izšķirošu lomu Latvijas mūzikas atpazīstamības veicināšanā un integrācijā pasaules mūzikas procesos. Kopš 1989. gada Jāzepa Vītola rīkotie starptautiskie konkursi pianistiem un diriģentiem ir kā apstiprinājums viņa ideju par mūziku aktualitātei šodien, kā arī viņa ieguldījumam mūzikas attīstībā. Viņa vārds un darbi turpina piesaistīt daudz jaunus mūziķus visā pasaulē un veicina starpkultūru dialogu.
 
 
Spēle “Jāzeps Vītols: personība dzīve un darbi”
 
Atzīmējot UNESCO svinamo gadadienu kalendārā iekļauto Jāzepa Vītola 150. gadskārtu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru izveidoja spēli “Jāzeps Vītols: personība, dzīve un darbi”. Spēle radīta ar nolūku sagatavot ilgtspējīgu un skolēniem saistošu mācību palīgmateriālu, kas iepazīstina ar J.Vītola mantojumu Latvijas mūzikā un kultūrā, kā arī palīdz saskatīt viņa personības nozīmi, dzīves notikumus un sasniegumus plašākā kultūrvēstures kontekstā.
 
Spēle izstrādāta divās versijās. Viena kā izdrukājamu kartīšu komplekts, otra kā slīdrāde (3 spēles līmeņi .ppsx formātā pieejami šeit ). Līdzās abām spēlēs versijām izstrādāts arī metodiskais līdzeklis skolotājiem, kurā ir informācija par to, kā spēli izmantot ikdienas mācību procesā, kur ietverti visi spēles jautājumi ar pareizajām atbildēm, kā arī papildus jautājumi, ko skolotāji var brīvi izmantot mācību laikā pēc saviem ieskatiem. Šī spēle nav uzskatāma par noteiktu standartu izglītībā vai mācību sasniegumu vērtēšanas instrumentu. Spēles galvenā funkcija ir ieinteresēt, aicināt analizēt un salīdzināt dotās atbildes, meklēt saikni starp uzdevumiem un jau apgūto mācību vielu.
 
Spēles uzdevumi ir iedalīti trīs sarežģītības pakāpēs. A līmeņa uzdevumi paredzēti 4.–6. klases skolēniem, B līmeņa uzdevumi – 7.–9. klases skolēniem, bet trešās jeb C sarežģītības pakāpes uzdevumi izmantojami vidusskolā. Uzdevumu iedalījums sarežģītības pakāpēs ir orientējošs, nevis absolūts, jo paši jautājumi ir dažādi – vieni prasa konkrētu faktu zināšanu, otri – vērību un attapību, trešie – prasmi likt lietā mācību laikā uzkrāto pieredzi.