EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Uzdevumi

Uzdevumi dabas zinātnēs
UNESCO pamatuzdevumi dabas zinātņu jomā ir:

 • sekmēt pētījumus pamatzinātnēs un inženierzinātnēs;
 • veicināt zināšanu apmaiņu un zinātnieku sadarbību un mobilitāti pasaulē;
 • stiprināt zinātniskās pētniecības kapacitāti;
 • sekmēt dabas un sociālo un humanitāro zinātņu integrāciju;
 • veicināt sabiedrības zināšanas dabas zinātņu jomā;
 • pilnveidot reģionāla un nacionāla līmeņa zinātnes politiku;
 • sekmēt valdību kapacitāti zinātņu politikas un pētniecības jautājumos;
 • sekmēt vienlīdzīgumu zināšanu un tehnoloģiju pieejamībā.

Uzdevumi sociālajās un humanitārajās zinātnēs

UNESCO pamatuzdevumi sociālo un humanitāro zinātņu jomā ir:

 • veicināt pētījumus sociālajās un humanitārajās zinātnēs;
 • veicināt sabiedrības izpratni par sabiedrībā notiekošajiem procesiem;
 • pētīt un analizēt mūsdienu pasaules zinātņu ētikas izaicinājumus;
 • veicināt zināšanu un pētniecības izvērtēšanu un virzību.