EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
12.02.14.

Starptautiskais Kristalogrāfijas gads

 Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerāla Asambleja 2014. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko Kristalogrāfijas gadu.  Kristalogrāfija ir zinātne, kas pēta cietvielu atomu izkārtojumu un tā caurvij mūsu ikdienu un tiek pielietota, jaunu produktu izstrādē un ražošanā dažādās jomās - pārtikas, aeronautikas, mašīnbūves, kosmētikas, farmācijas un kalnrūpniecības nozarēs.

Starptautiskā Kristalogrāfijas gada mērķis ir vairot sabiedrības izpratni par kristalogrāfiju un tās nozīmi tehnoloģiju izstrādē un sabiedrības attīstībā, atbalstīt starptautisko zinātnisko sadarbību un veicināt izglītību un pētniecību kristalogrāfijas nozarē. Šī gada ietvaros tiks rīkotas dažādas izstādes, konferences un praktiskie demonstrējumi.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK) aicina izglītības, kultūras, vides aizsardzības iestādes, valsts pārvaldes institūcijas, zinātnes un pētniecības centrus un nevalstiskās organizācijas 2014. gadā organizēt dažādus pasākumus, rīkot akcijas un atbalstīt zinātniskos pētījumus, plānot tematiskas mācību stundas un citas aktivitātes Starptautiskā Kristalogrāfijas gada ietvaros. Aicinām informēt (e-pasts: office@unesco.lv) un iesaistīt arī UNESCO LNK Starptautiskajam Kristalogrāfijas gadam plānotajās aktivitātēs, tādējādi nodrošinot vienotu informācijas apmaiņu par gada ietvaros notiekošajiem pasākumiem, kā arī paplašinot gada norisēs iesaistīto cilvēku loku un izkopjot savstarpējo sadarbību dažādu institūciju starpā.
 
Papildu informācija par Starptautisko Kristalogrāfijas gadu pieejama: http://www.iycr2014.org/home