EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Žurnālistu drošība

Žurnālistu drošības veicināšana un nesodāmības izbeigšana par pret viņiem vērstiem noziegumiem ir viens no galvenajiem veidiem kā UNESCO atbalsta vārda un preses brīvību. Vidēji reizi 5 dienās pasaulē tiek nogalināts viens žurnālists par informācijas sniegšanu sabiedrībai. Uzbrukumi žurnālistiem bieži notiek ārpus konflikta situācijās, un tos veic organizētās noziedzības grupas, bruņoti grupējumi, drošības struktūru pārstāvji un pat vietējā policija. Šie uzbrukumi ietver slepkavības, nolaupīšanas, uzmākšanos, iebiedēšanu, nelikumīgus arestus un patvaļīgu aizturēšanu.
 
Nesodāmība par noziegumiem veiktiem pret mediju pārstāvjiem uztur vardarbības ciklu, kura ietekmē žurnālistu pašcenzūra liedz sabiedrībai piekļuvi informācijai un ietekmē preses brīvību. Tas atstāj tiešu iespaidu uz ANO cilvēktiesībās balstītajiem centieniem veicināt mieru, drošību un ilgtspējīgu attīstību.  
 
Saskaņā ar ANO Rīcības plānu žurnālistu drošībai darbībām žurnālistu drošības veicināšanai jābūt vērstām sešos virzienos: standartu noteikšana un politikas veidošana; izpratnes veicināšana; uzraudzība un ziņošana; kapacitātes stiprināšana; akadēmiskie pētījumi un koalīciju veidošana. ANO Rīcības plāns ir pirmie ANO sistēmas ietvaros esošie centieni vienotai šī jautājuma risināšanai, iesaistot daudz ieinteresēto pušu un izmantojot visaptverošu pieeju, kura saved kopā dažādas ANO struktūras, valstis, plašsaziņas līdzekļus un pilsonisko sabiedrību. Tas tieši sekmē Dienaskārtības 2030 un Ilgtspējīgu attīstības mērķu īstenošanu.
 
Paužot nosodījumu žurnālistu slepkavībām, kopš 1997. gada UNESCO ģenerāldirektors reizi divos gados sagatavo ziņojumu par žurnālistu drošību un nesodāmības jautājumu. Tajā tiek iekļauta jaunākā informācija, ko dalībvalstis iesniegušas brīvprātīgi, par nogalinātu žurnālistu lietu tiesisko statusu.