EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
04.12.19.

Starptautiskā pirmiedzīvotāju valodu gada izskaņā stāstnieki spriedīs par kaimiņattiecībām kultūrtelpās

Foto no R. Karitas Eiras personīgā arhīva.
Piektdien, 6. decembrī Latvijas Universitātes Lībiešu institūtā notiks IV Latvijas Stāstnieku konference „Kaimiņu, nāburgu, sābru būšana”, kura ir veltīta dažādu kultūrtelpu līdzāspastāvēšanai un mijiedarbībai. Pasākuma īpašā viešņa būs sāmu dzejniece un stāstniece Ravdna Karita Eira, kas iepazīstinās ar sāmu kultūras īpatnībām. 
 
“Šī gada IV Latvijas Stāstnieku konference īpaši pievērsīsies kaimiņu attiecībām kā kultūrtelpas būtiskai komponentei, kuras vērtība tiek apzināta, izcelta un tālāk nodota stāstot stāstus no dažādiem skatu punktiem. Konferencē analizēsim igauņu, latgaliešu, vecticībnieku, lietuviešu kultūrtelpas. Savukārt, izceļot Starptautisko pirmiedzīvotāju valodu gadu, pētīsim pirmiedzīvotāju - lībiešu un sāmu - valodu un kultūras specifika,” stāsta Māra Mellēna, Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle. 
 
Ar sāmu kultūras īpatnībām lekcijā “Goahtoeanan – Mana dzimtā zeme. Sāmu stāsti” iepazīstinās Ravdna Karita Eira (Rawdna Carita Eira), kura ir dzejniece, stāstniece, dziesmu un lugu autore no Lapzemes. Viņa ir libreta autore pirmajai operai sāmu valodā, savukārt viņas dzejas krājums ticis nominēts Ziemeļvalstu Padomes Literatūras balvai.
 
Konference pulcēs stāstniekus un stāstu pasākumu rīkotājus, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekus, pašvaldību kultūras darbiniekus, sabiedrības pētniekus, kultūras vēstniekus un NVO pārstāvjus, Latvijas stāstnieku festivālu organizatorus un iesaistītos partnerus, folkloras kopu vadītājus un skolotājus, kā arī ikvienu, kurš ieinteresēts stāstnieku aktivitātēs, stāstniecības tradīciju attīstībā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.
 
Konferenci organizē Latvijas stāstnieku asociācija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūta, Latvijas Universitātes, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Kultūras ministrijas atbalstu. 
 
Konference piektdien, 6. decembrī, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 norisināsies Latvijas Universitātes Lībiešu institūtā, Kronvalda bulvārī 4, Rīgā.
 
Apvienoto Nāciju Organizācija 2019. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko pirmiedzīvotāju valodu gadu. Latvijā par pirmiedzīvotāju valodu tiek uzskatīta lībiešu valoda, un lībiešu gadsimtu ilgā līdzāspastāvēšana un kaimiņattiecības ir atstājušas iespaidu uz latviešu valodu un tradīcijām.
 
Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante