EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Programma “Informācija visiem”

UNESCO programma „Informācija visiem” (UNESCO Information for All Programme, IFAP) tika izveidota 2000. gadā ar mērķi veicināt informācijas un zināšanu sabiedrības attīstību. Programmas galvenā uzmanība tiek pievērsta informācijas un zināšanu pieejamības un izmantošanas prasmju jautājumiem, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām.

Latvija no 2009. līdz 2013. gadam bija ievēlēta UNESCO programmas „Informācija visiem” starpvaldību padomē, kā arī darbam padomes birojā. Latviju IFAP pārstāvēja UNESCO LNK Zināšanu sabiedrības programmu padomes loceklis, sabiedrības „Tilde” valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs, kurš IFAP birojā bija ievēlēts par ekspertu darba grupas vadītāju jomā, kas saistīta ar informācijas sabiedrības ētiskajiem aspektiem.

Saistībā ar šīs jomas atbildības uzticēšanu Latvijai, 2013. gada 16.-17. oktobrī Rīgā, Ārlietu ministrijā norisinājās Globālā ekspertu sanāksme par informācijas sabiedrības ētiskajiem aspektiem. Sanāksmi organizēja UNESCO programma „Informācija visiem”, UNESCO Komunikācijas un informācijas sektors, sadarbojoties ar partneriem Latvijā – UNESCO Latvijas Nacionālā komisiju, Latvijas Republikas Vides un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kā arī sabiedrību „Tilde”, Lattelekom un Latvijas IT klasteri.

Sanāksme bija nozīmīgs notikums Latvijas tēla spodrināšanā, sniedzot ieguldījumu starptautiskās informācijas sabiedrības ētikas jautājumu risināšanā. Sanāksme sniedza ieguldījumu arī Pasaules informācijas sabiedrības samita (World Summit for Information Society, WSIS) 10 gadu pārskata procesa izvērtējumam, iezīmējot iespējamos mērķus laika periodam pēc 2015. gada. Sanāksmē no dažādām perspektīvām tika apspriesti interneta un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) straujās attīstības un izplatības radītie izaicinājumi, sekmējot dziļāku analīzi un turpmāk nepieciešamo rīcību definēšanu. Nozīmīgākais sanāksmes rezultāts ir kopīgi pieņemtās Rīgas vadlīnijas par informācijas sabiedrības ētiku (Riga Guidelines on Ethics in the Information Society), kur pausts stingrs atbalsts izteiksmes brīvībai un privātuma aizsardzībai virtuālajā vidē, atbalstīta piekļuve internetam un zināšanu veicināšanai, kā arī sabiedrības izglītošanai par iespējām virtuālajā vidē.

Rīgas vadlīnijas par informācijas sabiedrības ētiku (Riga Guidelines on Ethics in the Information Society)