EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Pasaules informācijas sabiedrības samits

Pasaules informācijas sabiedrības samits (World Summit for Information Society, WSIS) ir starptautiska platforma valstu un starptautisko organizāciju dialogam par globālu sabiedrības attīstību pastāvīgos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pilnveides un informācijas apjoma pieauguma apstākļos.
 
UNESCO ir viens no WSIS organizētājiem, kas veicina sadarbību starp dažādu valstu un institūciju vadošajiem pārstāvjiem, kopā pulcē ekspertus, zinātniekus, valdību pārstāvjus un citus globāli ietekmīgus uzņēmumu vadītājus, lai veicinātu preventīvu aktivitāšu kopumu sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai informācijas sabiedrības jautājumos.
 
WSIS process aizsākās ar diviem lieliem notikumiem:
Ženēvas fāzi, 2003. gada decembrī, kurā tika pieņemta WSIS deklarācija ar izvērstiem, definētiem pamatprincipiem, un Rīcības plāns – kā šos principus īstenot;
Tunisas fāzē, 2005. gada novembrī, tika detalizēts pieņemtais Rīcības plāns, apstiprinot to ar diviem dokumentiem – Tunisas apņemšanos (Tunis Commitment) un Tunisas IS darbakārtību (Agenda for the Information Society).
Atbildīgās institūcijas par Rīcības plāna aktivitātēm pasaulē ir ITU (infrastruktūras jautājumi), UNESCO (satura jautājumi) un UNDP (attīstības jautājumi).
 
WSIS procesa un mērķu īstenošanā tiek attīstītas tādas jomas kā informācijas pieejamība, kultūras informācijas sistēmu infrastruktūras izveide, valodas tehnoloģiskā un saturiskā attīstība, satura bagātības un daudzveidības nodrošināšana, kultūras mantojuma saglabāšana un digitalizācija, e-prasmju un e-pārvaldības attīstība, u.c.
 
Gatavojoties samita I un II fāzēm, ES vienotā nostāja par WSIS pausta virknē dokumentu, tajā skaitā Eiropas Komisijas 2005.gada 2.jūnija  paziņojumā Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejai un reģionālajai komitejai „Pretī globālajai sadarbībai informācijas sabiedrības jomā: ES ieguldījums Pasaules Informācijas sabiedrības samita (WSIS) otrajā fāzē”, kā arī  Padomes 2005.gada 27.jūnija secinājumos par WSIS, kuros iekļauta ES nostāja par WSIS pirmajā fāzē nenokārtotiem jautājumiem: finanšu mehānismu un  Interneta pārvaldību.
 
Latvija ir aktīvi iesaistījusies Pasaules informācijas sabiedrības samita norisēs. Latvijas līdzdalība samita organizēšanā ir ļoti nozīmīga un pasaulē novērtēta. Samita pirmās nozīmīgākās tikšanās noritēja Ženēvā 2003. gadā un Tunisā 2005. gadā. Abu minēto starptautisko sanāksmju gatavošanā piedalījās Jānis Kārkliņš, kas līdz 2013. gadam pildīja arī UNESCO ģenerāldirektores vietnieka pienākumus. 2002. un 2003. gadā Jānis Kārkliņš bija samita sagatavošanas komitejas viceprezidents, bet no 2003. līdz 2005. gadam – samita Tunisas posma sagatavošanas komitejas prezidents.
 
Latvijā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir starpinstitucionāla sadarbības platforma, ar mērķi veicināt konkrētas jomas konceptuālo attīstību, nevis atsevišķas institūcijas izvirzītos uzstādījumus. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija veicina WSIS deklarācijas un rīcības plāna īstenošanu Latvijā, vēršot īpašu uzmanību informācijas pieejamības un zināšanu sabiedrības attīstības jautājumiem. 
 
Vairāk informācijas par WSIS: http://www.itu.int/wsis/index.html