EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

E-prasmju nedēļa

UNESCO uzsver zināšanu sabiedrības attīstības nozīmi, tostarp arī e-prasmju lomu ikviena cilvēka iespējām sevi realizēt visa mūža garumā. Tāpēc 2014. gadā UNESCO LNK aicina iesaistīties Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā E-prasmju nedēļā, kas norisināsies no 24. līdz 30. martam.

Šī gada pasākumu galvenās tēmas ir e-prasmes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) karjerai:
- E-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai: e-prasmju apmācību aktivitātes nodarbinātībai, e-prasmju novērtēšanas metodes un tiešsaistes rīki, IKT prasmju apliecināšana un sertifikācija, IKT karjeras dienas un citi IKT karjeras motivācijas pasākumi, IKT sacensības un konkursi jauniešiem, IKT un e-prasmju semināri uzņēmējiem.
- E-prasmes ikvienam: e-prasmes tiem, kas uzsāk datora un interneta lietošanu (first click), e-prasmes senioriem, digitālie sociālie mediji, iepazīšanās ar jauniem e-pakalpojumiem, drošība un aizsardzība Internetā, Interneta ētika un autortiesības.

Vairāk par E-prasmju nedēļu.

UNESCO LNK aicina ikvienu aktualizēt šos jautājumus, vērst uzmanību personiskajām prasmēm un ikviena iespējai sevi realizēt visā mūža garumā.

„Prasmes no paaudzes paaudzei”
Uzsverot starppaaudžu dialoga nozīmīgo lomu prasmju un zināšanu apgūšanā un pārmantošanā, īpaši bibliotēkas aicinātas iesaistīties un E-prasmju nedēļā rīkot aktivitātes, kurās šoreiz jaunā paaudze dalītos zināšanās par tehnoloģijām ar saviem vecākiem un vecvecākiem. Vecvecākiem var parādīt, piemēram, kā sazināties ar mazbērniem vai radiniekiem ārzemēs ar programmu „Skype”, kā internetā var atrast attēlus ar interesantiem zeķu un cimdu rakstiem, kā lietot dažādus e-pakalpojumus, neizejot ārpus mājas utt..

Savus pasākumus aicinām pieteikt šeit vai, sazinoties ar sava novada E-prasmju nedēļas koordinatoru. Aicinām par aktivitātēm informēt arī UNESCO LNK, rakstot uz e-pastu programmas@unesco.lv.

„Meklē, novērtē, izmanto un radi”
UNESCO aizvien aktualizē informācijas pratību, ar to saprotot „iespēju ikvienam cilvēkam visās dzīves jomās meklēt, novērtēt, izmantot un efektīvi radīt informāciju, lai sasniegtu savu personīgo, sociālo, profesionālo un izglītības mērķi”. Straujajā tehnoloģiju attīstības laikmetā informācijas pieejamības nodrošināšanas iespējas attīstās ātrāk, nekā mēs spējam pielāgoties. Nepārtraukti jāapgūst ne vien tehnoloģiju tehniskie rīki, bet arī to iespējas palīdzēt izzināt pasauli un iegūt kvalitatīvu informāciju personības izaugsmei. UNESCO LNK īpaši izglītības iestādes aicina mācību ietvaros aktualizēt informācijas pratību, rosināt audzēkņus uz pārdomām un diskusijām par informācijas lietošanu ikdienā, virtuālajā vidē pieejamās informācijas kvalitāti, izmantošanu un ētiku.

„UNESCO Latvijas dārgumi”
UNESCO LNK ir izveidojusi interaktīvu karti, kurā ikviens var iepazīties ar jomām, kas saistītas ar UNESCO programmu īstenošanu Latvijas pilsētās un novados. Interaktīvajā kartē var iepazīt Latvijas vērtības, kas iekļautas kādā no UNESCO starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem, kā arī UNESCO LNK sadarbības partneru tīklus un to dalībniekus, kas iesaistīti UNESCO programmu īstenošanā Latvijā. E-prasmju nedēļā aicinām apgūt šo karti un ceram, ka „UNESCO Latvijas dārgumos” izceltās vietas un vērtības sekmēs ikviena kartes apmeklētāja zināšanas par savu dzimto pilsētu un novadu, kā arī stiprinās pašapziņu, identitāti un piederību Latvijai.

Informācijai:
Pārskats par vispasaules informācijas pratības resursiem
, kur var iepazīties arī ar resursiem Latvijā.
UNESCO publikācijas par informācijas pratību un mediju informācijpratību
.

Informācija par interaktīvo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”.

Sekojiet UNESCO LNK jaunumiem:
http://www.twitter.com/UNESCO_LNK
http://www.draugiem.lv/unesco
https://www.facebook.com/pages/UNESCO-Latvijas-Nacion%C4%81l%C4%81-komisija/158057337616642