EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Latvijas Nacionālā bibliotēka

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija pastāvīgi sadarbojas ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību, sniedzot ieguldījumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas „Gaismas pils” projektos. Ar UNESCO atbalstu ir izveidota Starptautiska konsultatīva ekspertu komisija Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības jautājumos, un ar UNESCO finansiālu atbalstu ir īstenotas aktivitātes bibliotēkas jaunās ēkas atbalstam.

UNESCO atbalsts bibliotēkas būvniecībai
1999. gadā UNESCO dalībvalstis Ģenerālkonferences laikā pieņēma rezolūciju par Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecības projektu, kurā aicināja dalībvalstis un starptautisko sabiedrību nodrošināt visu iespējamo atbalstu šī projekta īstenošanā.

Līdzīgu atbalstu ir saņēmis tikai viens projekts – slavenās Aleksandrijas bibliotēkas būvniecība Ēģiptē. Ar UNESCO palīdzību tika savākta lielākā daļa no tai nepieciešamā finansējuma. Tomēr tā atbalsta apjoms, ko Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas celtniecībai varētu sniegt citas valstis, būs atkarīgs tikai no Latvijas pašas spējas atrast šim projektam līdzekļus mūsu valstī un ārvalstīs.

Rezolūcijas tulkojums latviešu valodā –

Ģenerālkonference,
atsaucoties uz Latvijas Valsts prezidenta 1998. gada 22. oktobrī valdes 155. sesijā izteikto aicinājumu atbalstīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu,
apsverot nodomu attīstīt nākotnes Latvijas Nacionālo bibliotēku kā daudzfunkcionālu centru, kas sekmētu kultūras mantojuma saglabāšanu un veidošanu, nodrošinātu pieeju izglītībai, zinātnes un kultūras informācijai, veicinātu kultūras daudzveidību, etniskās zināšanas un sapratni,
apzinoties šī projekta nozīmi Latvijas un Baltijas reģiona kultūras attīstībā un sadarbībā,
aicina dalībvalstis un starptautisko sabiedrību nodrošināt visu iespējamo atbalstu šī projekta īstenošanā.

Pieņemta Ģenerālkonferences 26. plenārsēdē
Parīzē 1999. gada 17. novembrī

Starptautiskā ekspertu komisija

Pēc atbalsta saņemšanas no UNESCO Ģenerālkonferences, UNESCO izveidoja Starptautisko ekspertu komisiju Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta metodoloģiskai vadībai, uzraudzībai un pilnveidošanai. Ekspertu komisijā darbojas UNESCO Ģenerāldirektora aicinātas kompetentas amatpersonas un pasaules mēroga autoritātes bibliotēku darbības jautājumos. Tās sastāvā ir:

1.Bendiks Rugāss (Bendik Rugaas) – Norvēģijas Kultūras ministrijas vecākais padomdevējs, bijušais Norvēģijas Nacionālās bibliotēkas direktors, UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" eksperts;
2.Vims van Drimmelens (Vim van Drimmelen) – Nīderlandes Karaliskās bibliotēkas direktors;
3.Jekaterina Genijeva (Jekaterina Genieva) – Krievijas Ārzemju Literatūras bibliotēkas direktore;
4.Esko Hakli (Esko Häkli) – Helsinku Universitātes profesors;
5.Tomas Lidmans (Tomas Lidman) – Zviedrijas Arhīvu sistēmas ģenerāldirektors, bijušais Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas direktors;
6.Erlands Kolings Nīlsens (Erland Kolding Nielsen) – Dānijas Karaliskās bibliotēkas direktors;
7.Vinstons Tabbs (Winston Tabb) – Starptautiskās Bibliotēku Asociācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Nacionālo bibliotēku sekcijas priekšsēdētājs, Bibliotēku augstskolas dekāns (ASV), Džona Hopkinsa Universitātes bibliotēkas direktors (pirms tam ASV Kongresa bibliotēkas direktors);
8.Abdelazizs Abids (Abdelaziz Abid) – bijušais UNESCO Komunikāciju, informācijas un informātikas nozares programmu vecākais speciālists;
9.Ivi Enmā (Ivi Eenmaa) – bijusī Igaunijas Nacionālās bibliotēkas direktore.

Starptautiskās ekspertu komisijas aktuālā sastāva avots – www.gaisma.lv.

UNESCO Starptautiskā ekspertu komisija jau vairākas reizes sanākusi uz sesijām Rīgā. Šo sanāksmju laikā eksperti izvērtējuši projekta attīstību un snieguši rekomendācijas projekta pilnveidošanai.

Datorspēle “Uzcel Gaismas pili”
Ar UNESCO atbalstu ir tapusi datorspēle bērniem, kas interaktīvi, saprotami un saistoši, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, iepazīstina ar LNB projektu – Gaismas pili un Gaismas tīklu. Datorspēle rada iespēju izglītot un ieinteresēt jauno paaudzi par latviešu folkloru un dažādos laikos rakstīto latviešu autoru literatūru bērniem. Spēle paredzēta pamatskolas bērniem no 6 līdz 15 gadiem, taču ir interesanta jebkura vecuma spēlētājiem.

Datorspēles projekta idejas autors un pasūtītājs ir LNB Atbalsta biedrība, un tā tapusi ar Lattelecom, Valsts Kultūrkapitāla fonda, UNESCO, Kultūras ministrijas un Pasaules Brīvo Latviešu apvienības atbalstu. Datorspēles projekta vadītājs ir producents Bruno Aščuks, scenārija autore – Nora Ikstena, programmēšanas grupas vadītājs – Raimonds Ūdris, autors / mākslinieks – Harijs Brants un mākslinieki Egils Mednis un Indulis Gailāns.

Vairāk par datorspēli un tās lejupielāde – http://www.gaisma.lv/lat/game/