EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Akcija „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana”

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB), 2011. gada 26. septembrī aizsāka akciju „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” ar mērķi izcelt Latvijas unikālās kultūras un dabas vērtības caur UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto objektu izzināšanu.

Akcijā piedalījās 93 bibliotēkas no visas Latvijas, to skaitā 18 UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkas. Akcijas ietvaros bibliotēkas organizēja dažādus pasākumus, diskusijas, konkursus, seminārus, ekskursijas u.c. aktivitātes, lai veicinātu visu vecumu bibliotēkas apmeklētāju, bet jo īpaši bērnu un jauniešu, izpratni un vēlmi iepazīt Latvijas un pasaules mantojumu. Akcijas dalībnieki apzināja nozīmīgas mantojuma vietas Latvijā un salīdzināja tās ar kādu no UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajiem objektiem. Izpētīti tika aptuveni 70 objekti Latvijā un aptuveni 60 objekti pasaulē. Bibliotēkas salīdzināja Ventas rumbu ar Viktorijas ūdenskritumu, Pūrciema Balto kāpu ar Kuršu kāpu, Ēdoles pili un parku ar Potsdamas – Berlīnes pilīm un parkiem, Lielupes palieņu pļavas ar Belovežas nacionālo parku, Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļu ar Indijas kalnu dzelzceļu, Zvārtes iezi ar Uluru klinti, Preiļu kapelu ar Romas Panteonu, Daugavas lokus ar Vahavas kultūrainavu, Dinaburas cietoksni ar Soumenlinas cietoksni kā arī daudzus citus objektus. Akcijas laikā rastos salīdzinājumus bibliotēkas apkopoja un atzīmēja uz speciālām planšetēm.

 Akcija „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” tika organizēta atzīmējot UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 40. gadadienu un sasaucas ar gadadienas svinību tematu – „Pasaules mantojums un ilgtspējīga attīstība: vietējo kopienu loma”. Konvencija tika pieņemta UNESCO Ģenerālajā konferencē 1972. gadā, un šobrīd to ir ratificējušas vairāk nekā 180 valstis, arī Latvija, kas konvencijai pievienojās 1997. gadā. Kopā ar konvenciju, tika izveidota Pasaules mantojuma programma, kuras mērķis ir apkopot informāciju un aizsargāt vietas, kam ir īpaši augsta kultūras vai dabas vērtība kopējā cilvēces mantojuma kontekstā. Tās ietvaros tiek veidots UNESCO Pasaules mantojuma saraksts, kurā iekļauti ievērojamākie kultūras un dabas mantojuma objekti. Sarakstā apkopoti 936 dažādi objekti no 153 valstīm, to skaitā arī divi Latvijas mantojuma objekti – Rīgas vēsturiskais centrs un Strūves meridiāna loka punkti Sestukalnā un Jēkabpilī.

Akcija „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana”, Latvijā tika organizēta jau otro reizi un tā norisinās pasaules kampaņas „@ your library” ietvaros. Šīs kampaņas iniciatori ir Amerikas Bibliotēku asociācija un tās mērķis ir izcelt un veicināt bibliotēkas nozīmi sabiedrībā kā mūsdienīgai informācijas resursu krātuvei, kas sniedz plašas iespējas zināšanu apguvei un kultūru daudzveidības izzināšanai.

 Akciju atbalstīja LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Radio 1, laikraksts „Latvijas Avīze”, apgāds „Lielvārds” un „Microsoft Latvia”.


Vairāk informācijas: www.stastubibliotekas.com