EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Starptautiskais Ķīmijas gads

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pēc Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienības (International Union of Pure and Applied Chemistry) iniciatīvas 2011. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko ķīmijas gadu, un tas oficiāli tika atklāts 27. un 28. janvārī Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē. Starptautiskā ķīmijas gada motīvs ir: „Ķīmija – mūsu dzīve, mūsu nākotne”.

Starptautiskais ķīmijas gads ir iecerēts kā ietvars, lai veicinātu ķīmijas zinātnes popularitāti, īpaši jauniešu vidū, izceltu ķīmijas zinātnes sasniegumus, vēsturi un vairotu izpratni plašākā sabiedrībā par šīs zinātnes ieguldījumu cilvēces un jaunu ražošanas nozaru attīstībā, kā arī valsts ekonomiskajā izaugsmē, tādējādi veicinot tās vispārējo izpratni un novērtējumu par ķīmijas lomu sabiedrības labklājībā.

2011. gads ķīmijas nozarē ir īpašs arī ar to, ka šogad ir 100. gadadiena kopš Marija Kirī saņēma Nobela prēmiju ķīmijā. Marija Kirī ir pirmā sieviete, kura ieguvusi šo nozīmīgo apbalvojumu, tādēļ īpaša uzmanība Starptautiskā ķīmijas gada ietvaros tiks pievērsta tieši sieviešu ieguldījumam ķīmijas attīstībā. Arī Latvijā, izceļot sieviešu ieguldījumu zinātnes attīstībā, jau septīto gadu starptautiskās programmas „Sievietēm zinātnē” ietvaros tiks pasniegtas L`ORÉAL Latvijas stipendijas „Sievietēm zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Tas ir pirmais starptautiskais apbalvojums, kas paredzēts tieši zinātniecēm, un ir kļuvis par vienu no plašākajām zinātnieču atbalsta programmām pasaulē.

Ķīmijas gada ietvaros gan Latvijas, gan pasaules mērogā ir plānotas dažādas aktivitātes, semināri, izstādes un kultūras pasākumi, īpašu uzmanību vēršot jauniešu izglītošanai. Piemēram, globāla līmeņa ķīmijas stunda „Ūdens: ķīmiskais risinājums”, kuras laikā sākumskolu un vidusskolu skolēniem ir jāpārbauda sāļuma un skābuma pakāpe ūdenī, un jāiemācās filtrēt un attīrīt to, vai izglītojošu lekciju cikls „Klimata pārmaiņu projekta vizualizācija” par dabas pārmaiņām, tās ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku lomu tajā.

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO) kā vadošajai ANO aģentūrai ar mandātu zinātnē ir uzticēta Starptautiskā ķīmijas gada koordinēšana un informācijas apkopošana par šim gadam veltītajiem pasākumiem un projektiem tās dalībvalstīs. Šim nolūkam ir izveidota interneta vietne http://www.chemistry2011.org/, kurā ikviens var iepazīties ar informāciju un aktivitātēm visā pasaulē.

Arī Latvijā plānotas aktivitātes par godu Starptautiskajam ķīmijas gadam, un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu – skolēnus, studentus, interešu pulciņus, nevalstiskās organizācijas, ķīmijas entuziastus, praktiķus un citus interesentus – iesaistīties ar idejām un projektiem Starptautiskā ķīmijas gada atzīmēšanā un ķīmijas popularizēšanā, kā arī pievienot jau plānotos pasākumus Latvijas kopējam Ķīmijas gada aktivitāšu kalendāram, informējot par tiem UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starptautiskā ķīmijas gada globālais eksperiments

Visā pasaulē 22.martā tiks plaši atzīmēta Pasaules ūdens diena, kuras ietvaros tiks organizētas dažādas izglītojošas un informatīvas aktivitātes, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Ņemot vērā, ka UNESCO 2011. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko ķīmijas gadu, skolēni un skolotāji visā pasaulē tiek aicināti šogad ūdenim pievērst uzmanību ķīmijas kontekstā un piedalīties globālajā ķīmijas eksperimentā „Ūdens un ūdens šķīdumi ”. Tas sniegs nenovērtējamu izglītojošu iespēju uzzināt daudz jauna par pasaules apdraudētāko resursu – ūdeni. Eksperiments tiek organizēts, lai palīdzētu jauniešiem izprast ķīmijas svarīgo lomu ūdens kvalitātē un attīrīšanā, kā arī ūdens ciešo saistību ar klimata pārmaiņām, cilvēka veselību un ilgtspējīgiem enerģijas resursiem.

No 22. marta Pasaules ūdens dienas ietvaros skolēni un skolotāji tiek aicināti pievienoties, piedalīties un atbalstīt globālo eksperimentu. Tas sastāv no četriem galvenajiem tematiem: 1) Planētas pH līmenis; 2) Sāļais ūdens; 3) Saules destilējošais izaicinājums un 4) Ūdens – nav ūdens, nav baktēriju. Pētījumus par katru no tematiem var rīkot vai tajos piedalīties jebkura vecuma skolēni visās pasaulē. Eksperimentiem nepieciešamais aprīkojums ir pieejams par nelielu izmaksu, vai pat par brīvu. Skolotāji ir aicināti piereģistrēties mājas lapā http://water.chemistry2011.org/, lai tajā dalītos ar savu eksperimentu rezultātiem un stāstiem, kā arī iepazītos ar citu valstu rezultātiem un izmantot tos tālāk darbā ar saviem skolēniem.

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pēc Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienības (International Union of Pure and Applied Chemistry) iniciatīvas 2011. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko ķīmijas gadu. Tas ir iecerēts kā ietvars, lai veicinātu ķīmijas zinātnes popularitāti, īpaši jauniešu vidū, izceltu ķīmijas zinātnes sasniegumus, zināšanas par ķīmijas vēsturi un vairotu izpratni plašākā sabiedrībā par šīs zinātnes ieguldījumu cilvēces un jaunu ražošanas nozaru attīstībā, kā arī valsts ekonomiskajā izaugsmē, tādējādi veicinot tās vispārējo izpratni un novērtējumu par ķīmijas lomu sabiedrības labklājībā.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu Latvijas skolu līdzās globālajam eksperimentam iesaistīties arī Pasaules ūdens dienas (22.martā) un  Starptautiskā ķīmijas gada aktivitātēs, kā arī un organizēt pašiem dažādus pasākumus.

Papildus informāciju par Starptautiskā ķīmijas gada eksperimentu varat iegūt internetā http://water.chemistry2011.org/.