EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

UNESCO nedēļa 2019

Izcilā poļu zinātniece un pirmā sieviete Nobela prēmijas laureāte Marija Sklodovska-Kirī ir teikusi: „Dzīvē nav nekā tāda, no kā baidīties - tikai tas, kas jāizprot”, aicinot mūs aizdomāties, ka katra individuāla, valstiska vai globāla līmeņa izaicinājuma atrisinājumam varam tuvināties, izmantojot savas intelektuālās spējas. Apzinoties, ka zinātne ir viena no augstākajām cilvēka radošā prāta izpausmes formām, kas dod neatņemamu pienesumu pasaules attīstībā, viens no UNESCO uzdevumiem ir stiprināt saikni starp zinātniekiem, zinātnes politikas veidotājiem un sabiedrību, kā arī pilnveidot zinātnes komunikācijas jautājumus, lai vienkāršā, uzskatāmā un saprotamā veidā izglītotu sabiedrību par tai aktuālām tēmām un ilgtspējīgi risinātu cilvēces izaicinājumus.
 
Kāpēc sievietes zinātnē?
Pagātnes lappusēs atrodamas izcilas personības, kuras, veltot savu dzīvi zinātnei, sniegušas ieguldījumu Latvijas valsts veidošanās un nostiprināšanās procesā, kā arī sekmējušas Latvijas atpazīstamību citviet pasaulē. Aiz katras šādas personības stāv cilvēkstāsts, ģimene un vide, kurā tā uzaugusi un kas veidojusi to gadiem loloto ceļu zinātnē. Īpašs ceļš zinātnē ir bijis sievietēm, kurām, pārvarot dažādus ierobežojumus, pakāpeniski ir pavērušās durvis uz savu radošo talantu un spožo prātu dāvāšanu pētniecībai. Tādēļ UNESCO nedēļas 2019 “Spožie prāti: sievietes zinātnē” mērķis ir ar spilgtiem zinātnieču un zinātnieku dinastiju cilvēkstāstiem veicināt sabiedrības izpratnes veidošanos par pētniecības nozīmi kā valsts, tā indivīda dzīves pilnveidē un ilgtspējā. 
 
Kā iesaistīties? 
UNESCO nedēļa 2019 notiks no 14. līdz 20. oktobrim, un tajā ikviens tiek aicināts bagātināt sabiedrības izpratni par Latvijā nozīmīgām zinātniecēm un zinātnieku dinastijām un viņu pētījumu devumu, ielūkojoties sava novada, reģiona, skolas, iestādes, muzeja vēsturē simts gadu griezumā. Lai izceltu šos dzīvesstāstus, iedvesmojot citus sekot viņu pēdās, aicinām apzināt un dalīties ar šiem stāstiem sociālajos tīklos, izmantojot mirkļbirku #UNESCOnedēļa2019 Tāpat mudinām rīkot tikšanās ar zinātniecēm, kā arī veidot tematiskas aktivitātes un izstādes, kas vēsta par nozīmīgām sievietēm pilsētā vai novadā.
 
Domapmaiņa „Ar iedvesmu par zinātni”

UNESCO nedēļas 2019 „Spožie prāti: sievietes zinātnē” galvenais tematiskais pasākums domapmaiņaAr iedvesmu par zinātni” notiks 16. oktobrī, plkst. 11.00 Latvijas Universitātes bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā un tiešraidē to būs iespējams vērot Latvijas Universitātes portālā: http://www.lu.lv/tiesraide/.

Domapmaiņas mērķis ir parādīt sieviešu karjeras iespējas zinātnes jomā, veicinot dzimumu līdztiesību darba tirgū un nākotnes profesijas izvēlē. Pasākuma mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un pirmo kursu studenti, kuri ir karjeras izvēles priekšā vai arī ir uzsākuši tās veidošanu. Domapmaiņā piedalīsies četras dažādu zinātnes nozaru pētnieces, kuras savā profesionālajā ceļā zinātnē ir bijušas saistītas ar UNESCO.

  • Signe Mežinska- Latvijas Universitātes asociētā profesore, Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskajā bioētikas komisijā;
  • Rūta Muktupāvela– Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, Latvijas pārstāve Starpvaldību komitejā kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšana;
  • Guna Spurava– Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras vadītāja;
  • Dagnija Loča – Rīgas Tehniskā universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore, L’OREAL stipendijas „Sievietēm zinātnē” 2012. gada laureāte.

Domapmaiņas laikā zinātnieces dalīsies savā pieredzē, diskutējot par to, kāds ir sievietes ceļš, veidojot karjeru zinātnē. Zinātnieces īsumā iepazīstinās ar saviem pētījumiem un sasniegumiem, iedvesmojot jauniešus uz zinātni paraudzīties no cita skatpunkta, vienlaikus mudinot aizdomāties, kāda mērķa vārdā nodarboties ar zinātni un kāda ir zinātnieka atbildība pret sabiedrību. Atspoguļojot zinātnes plašos apvāršņus, jaunieši uzzinās par zinātnieka darba daudzveidību un pētniecības jomu dažādību un par iespējām veidot starptautisku karjeru zinātnē. Lai izaicinātu pastāvošos priekšstatus par sievietes iespējām zinātnes jomā, zinātnieces pieskarsies izaicinājumiem, ar kuriem tām nācies saskarties savas profesionālās darbībās jomā.

 
Lejuplādējamie dokumenti: