EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

UNESCO nedēļa 2017

Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Kultūras mantojuma saglabāšanai un nemitīgai tā pārradīšanai ir nozīmīga loma globālas, nacionālas un lokālas piederības sajūtas un identitātes meklējumos.

Zināšanas par savu vietējo un valsts daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu ir nenovērtējams resurss iedvesmai, inovācijām un attīstībai, tādēļ šogad UNESCO nedēļas tēma ir “Kultūras mantojums lietojumā”. UNESCO nedēļa norisināsies no 2017. gada 9. līdz 15. oktobrim, un tās ietvaros UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpaši izceļotkulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicināšanai[1].

UNESCO nedēļas ietvaros ikviens interesents aicināts:

-      iepazīties ar Latvijas ēdiena gatavošanas tradīcijām, pētīt kopīgās un atšķirīgās iezīmes

dažādos reģionos;

-       doties ciemos pie recepšu zinātājām/iem, dokumentēt un aprakstīt senas un ne tik senas receptes;

-       doties uz muzejiem, bibliotēkām un pētīt senās receptes, mēģināt tās pagatavot, kā arī dokumentēt un aprakstīt pagatavošanas procesu;

-       starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” ietvaros analizēt, cik ilgtspējīgs un veselīgs ir tradicionālais ēdiens šodien.

UNESCO nedēļas 2017 laikā apkopoto informāciju (tostarp gatavošanas tradīciju aprakstus, unikālas, tradicionālas receptes, to pagatavošanas procesu, fotoreportāžas) aicinām publicēt savā (vai iestādes, kuru pārstāvat) Facebook lapā vai blogā, pievienojot mirkļbirku #unesconedela2017 vai savas iestādes mājaslapā (nosūtot saiti uz materiālu e-pastā programmas@unesco.lv).

Savukārt izglītības iestādes aicinātas iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā un aizpildīt darba lapas, analizējot tradicionālos ēdienus. Plašāk lasiet šeit: www.skolas.unesco.lv

UNESCO īsteno kultūras mantojuma un izglītības programmas, lai sekmētu cilvēces mantojuma, pasaules atmiņas un vērtību aizstāvību. Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir izcelt vērtības, lai stiprinātu valstiskumu un piederību, kā arī rastu jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai un sekmētu uz šīm vērtībām balstītu ilgtspējīgu attīstību.

Latvijas valsts simtgades svinības ir iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.[1]2017. gadu Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pasludinājusi par Starptautisko ilgtspējīga tūrisma gadu, uzsverot tā nozīmi cilvēces attīstībā, tostarp nabadzības mazināšanā, vides aizsardzībā, sieviešu un vīriešu nodarbinātības veicināšanā īpaši t.s. attīstības valstīs.