EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

UNESCO nedēļa 2015

2015.gada 12.–18. oktobrī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija jau piekto reizi rīkoja UNESCO nedēļu, lai atzīmētu Latvijas pievienošanos pasaules lielākajai izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai UNESCO, kas  atzīmēja 70. gadadienu.
 
UNESCO kopš tās dibināšanas savos darbības mērķos kā prioritāti ir izvirzījusi mantojuma kopšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. UNESCO darbs Latvijā ir izcelt šīs vērtības un rast jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai, nodrošinot, ka tās kļūst par katras kopienas ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu. Ik gadu UNESCO nedēļa ir laiks, kad aktualizēt organizācijas lomu un ieguldījumu mantojuma programmu īstenošanā.
 
UNESCO darbs Latvijā nebūtu iedomājams bez UNESCO LNK sadarbības partneru – skolu, bibliotēku, muzeju un citu organizāciju ieguldījuma vērtību saglabāšanā un popularizēšanā. Šī sadarbība ir vainagojusies ar vairākiem lieliskiem piemēriem radošai mantojuma komunikācijai. Tāpēc šogad UNESCO nedēļa tiek veltīta sadarbības partneru ieguldījuma apzināšanai, izcelšanai un godināšanai – īpaši izglītības, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā.
 
2015.gada 15. un 16. oktobrī UNESCO LNK Kuldīgā rīkoja UNESCO 70. gadadienai veltītu konferenci, kas pulcēja ilggadējos sadarbības partnerus, lai prezentētu kopīgi veidoto publikāciju „Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā”.
 
Arī paši sadarbības partneri un ikviens interesents UNESCO nedēļā 12.–18. oktobrī tika aicināts rīkot dažādas aktivitātes:
- Latvijas skolas tika aicinātas rīkot izglītojošus pasākumus kopā ar vietējiem muzejiem, bibliotēkām, kultūras centriem, kā arī nevalstiskajām organizācijām (NVO) vai personām, kas darbojas ar UNESCO saistītiem jautājumiem un tēmām;
- Bibliotēkas un muzeji tika aicināti savstarpēji sadarboties, rīkot kopīgas diskusijas vai atmiņu vakarus vietējās vēstures izzināšanai, kā arī apvienoties pasākumos, kas paredzēti jauniešiem un bērniem ar mērķi vairot viņu zināšanas par vietējo kultūras mantojumu caur novadpētniecību;
- Pašvaldības tika aicinātas rīkot sarunu pēcpusdienas, diskusijas vai radošas darba grupas ar sava novada NVO un vietējiem aktīvistiem ar mērķi plānot jaunas iniciatīvas vietējā kultūras mantojuma izcelšanai, izzināšanai un popularizēšanai.
 
Interaktīvā karte „UNESCO Latvijas dārgumi”
UNESCO nedēļas aktivitātēm un pasākumiem tika aicināts izmantot interaktīvo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”, kurā ikviens var iepazīties ar jomām, kas saistītas ar UNESCO programmu īstenošanu Latvijas pilsētās un novados, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kas iekļautas kādā no UNESCO mantojuma starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem, kā arī UNESCO LNK sadarbības partneru tīklus un to dalībniekus.
 
Arī  UNESCO nedēļā ikviens tika aicināts apmeklēt un iepazīt kādu no 14 UNESCO mantojuma vietām Latvijā vai ar šo mantojumu saistītas institūcijas, atzīmēties un pastāstīt par aktualitātēm šajās vietās, izmantojot sociālos tīklus un lietojot mirkļabirku #unesconedela.