EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

UNESCO nedēļa 2014

UNESCO Latvijā un pasaulē aktualizē vērtības, kas ir unikālas un saglabājamas gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, tāpēc no šī gada 13. – 19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) jau ceturto gadu rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kas šogad būs veltīta stāstiem par mantojumu.

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā ir iekļautas Baltijas ceļa nozīmīgākās liecības, kas atspoguļo tā organizēšanu un norisi 1989. gadā. Lai vecinātu sabiedrības izpratni par šo zīmīgo notikumu un atzīmētu Baltijas ceļa 25. gadadienu, UNESCO LNK sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā īsteno projektu „Baltijas ceļa stāsti”. Projekta ietvaros ikviens aicināts dokumentēt iedzīvotāju atmiņas par Baltijas ceļu un tā norisi, lai nodrošinātu informācijas pieejamību virtuālajā vidē, bibliotēku un muzeju kolekcijās. Kopš 23. augusta ikviens var ierakstīt savu Baltijas ceļa stāstu gan interneta vietnē www.thebalticway.eu, gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ierakstu studijā.

Projekta „Baltijas ceļa stāsti” laikā īstenotie pasākumi un apkopotie stāsti ir apliecinājuši, ka mantojums kļūst pieejams un izprotams, ja to iedzīvina pats cilvēks – caur savām atmiņām, dzīvesstāstiem, leģendām un nostāstiem. Tāpēc šogad UNESCO nedēļā ikviens aicināts iepazīt un iedzīvināt kultūras mantojumu, kas iekļauts kādā no UNESCO starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem caur personisko pieredzi vai kāda cita tuva cilvēka atmiņām, stāstiem vai leģendām.

Īpaši izglītības iestādes, bibliotēkas un atmiņas institūcijas UNESCO nedēļā no 13. – 19. oktobrim aicinātas:
- Iesaistīties UNESCO LNK projektā „Baltijas ceļa stāsti” un dokumentēt atmiņas par Baltijas ceļa norisi pirms 25. gadiem, publicējot tās interneta vietnē www.thebalticway.eu, kā arī rīkot tematiskus pasākumus, tostarp Baltijas ceļa stundas skolēniem un studentiem;
- Izmantot UNESCO LNK materiālu „UNESCO Latvijas mantojuma skapis” un interaktīvo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”, lai iepazītu UNESCO mantojumu Latvijā un fiksētu vietējo cilvēku atmiņas, nostāstus un leģendas par šo mantojumu;
- Rīkot diskusijas, atmiņu un stāstu vakarus, izglītojošas ekskursijas un citus radošus pasākumus, kas saistīti ar UNESCO mantojumu Latvijā;
- Apmeklēt kādu no 14 UNESCO mantojuma vietām Latvijā vai ar šo mantojumu saistītas institūcijas un pastāstīt par to sociālajos tīklos, lietojot mirkļabirku #unesconedela.

UNESCO nedēļu Latvijā pirmo reizi atzīmēja 2011. gadā, kad apritēja 20 gadi kopš Latvija pievienojās UNESCO. Tās mērķis ir aktualizēt organizācijas idejas un vērtības, veicināt to kopšanu, izcelt labās prakses piemērus par ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, kā arī piedāvāt platformu pieredzes un viedokļu apmaiņai un jaunām iniciatīvām.

UNESCO LNK projekts „Baltijas ceļa stāsti”
Projekta mērķis ir apkopot cilvēku atmiņu stāstus, lai tie neatkarīgi no atrašanās vietas tiktu saglabāti nākamajām paaudzēm un kļūtu pieejami gan virtuālajā vidē, gan muzeju un bibliotēku kolekcijās. Projekts aicina ikvienu laikabiedru fiksēt savu Baltijas ceļa pieredzi, neatkarīgi no tā, kādā veidā viņš Baltijas ceļu pieredzējis: ir piedalījies, izlēmis nepiedalīties, vai arī bijis dalībnieks kādā no atbalsta akcijām citur pasaulē. Projekta „Baltijas ceļa stāsti” ietvaros līdz 30. oktobrim ikviens aicināts dokumentēt atmiņu stāstus www.thebalticway.eu.

Ieraksti savu Baltijas ceļa stāstu audio formātā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā!
Projekta „Baltijas ceļa stāsti” ietvaros 23. augustā, Baltijas ceļa 25. gadadienā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) tika atklāta jaunā skaņu ierakstu studija. Pirmie savus atmiņu stāstus studijā izstāstīja trīs Baltijas valstu premjerministri, kultūras ministre Dace Melbārde, izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, LNB direktors Andris Vilks, bijusī Latvijas diplomāte Aina Nagobads-Ābola un „Europeana 1989” pārstāvis Franks Drauške (Frank Drauschke). Līdz šī gada 30. oktobrim ikvienam interesentam ir iespēja ierunāt savas atmiņas par Baltijas ceļu un tā norisi, dokumentējot un darot pieejamu dzīvo vēsturi arī nākamajām paaudzēm. Lai apmeklētu LNB skaņu ierakstu studiju, iepriekš jāpiesakās, rakstot uz e-pastu studija@lnb.lv.

„Baltijas ceļa stunda”
Lai veicinātu jauniešu izpratni par Baltijas ceļa norisi pirms 25 gadiem un tā nozīmi šodien, pēc UNESCO LNK un Valsts izglītības satura centra (VISC) iniciatīvas skolas visā Latvijā rīko Baltijas ceļa stundu un iesaistās projektā „Baltijas ceļa stāsti”. Pirmās mācību stundas par Baltijas ceļu notika 11. septembrī Valmieras sākumskolā un Valmieras Valsts ģimnāzijā. Aicinām šī mācību gada ietvaros un īpaši UNESCO nedēļā rīkot „Baltijas ceļa stundu”, kā arī informēt par šīs stundas norisi, lai iedvesmotu arī citas mācību iestādes. Vairāk informācijas.

„UNESCO Latvijas mantojuma skapis”
Materiāls veidots, lai apkopotu zīmīgāko informāciju par konkrēto Latvijas mantojumu, kas iekļauts kādā no UNESCO sarakstiem, palīdzot ikvienam no jauna iepazīt vietas un objektus, kas atrodas dzimtajā vai kaimiņu novadā! UNESCO mantojuma skapī atrodas 14 attēli. Uzklikšķinot uz attēla, atvērsies jauna lapa, kas būs veltīta attiecīgajai vērtībai. Katrā šādā lapā ir iespējams uzzināt par mantojumu plašāk, kā arī pieejama speciāli sagatavota forma, kurā aicinām dokumentēt informāciju, cilvēku atmiņas, stāstus un leģendas par UNESCO mantojumu Latvijā. Atšķirīga informācijas dokumentēšanas forma ir tikai „Baltijas ceļa stāstiem”, kas pieejama www.thebalticway.lv. Gan Baltijas ceļa stāstus, gan atmiņas un stāstus, kas pierakstīti par kādu no UNESCO mantojuma vietām vai objektiem Latvijā aicinām iesūtīt līdz šī gada 30. oktobrim, rakstot uz e.malkevica@unesco.lv. Jautājuma formas .docx formātā pieejamas šeit.

Apskatīt „UNESCO Latvijas mantojuma skapi”

Interaktīvā karte „UNESCO Latvijas dārgumi”
Interaktīvajā kartē ikviens var iepazīties ar jomām, kas saistītas ar UNESCO programmu īstenošanu Latvijas pilsētās un novados, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kas iekļautas kādā no UNESCO mantojuma starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem, kā arī UNESCO LNK sadarbības partneru tīklus un to dalībniekus, kas līdzdarbojas UNESCO programmu īstenošanā Latvijā. Aicinām UNESCO nedēļā izmantot interaktīvo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”, lai apmeklētu un iepazītu kādu no 14 UNESCO mantojuma vietām Latvijā vai ar šo mantojumu saistītas institūcijas, kā arī pastāstīt par to sociālajos tīklos, lietojot mirkļabirku #unesconedela. Aicinām informēt par šādām izglītojošām ekskursijām vai pārgājieniem rakstot arī uz e.malkevica@unesco.lv 

Apskatīt „UNESCO Latvijas dārgumus”

Informatīva prezentācija par Latvijas mantojumu UNESCO
Lai plašāk iepazītu UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, kā arī īstenotās mantojuma programmas un Latvijas mantojumu, kas iekļauts UNESCO starptautiskajos un nacionālajos sarakstos, aicinām UNESCO nedēļas rīkotajās aktivitātēs izmantot informatīvo prezentāciju.

Apskatīt prezentāciju par Latvijas mantojumu UNESCO

Aktīvākās institūcijas, kas iesaistīsies UNESCO nedēļā, saņems piemiņas veltes no UNESCO LNK.


UNESCO LNK piedāvā šādus UNESCO nedēļas pasākumus:

14. oktobris seminārs „Saglabājot Pasaules atmiņu”
UNESCO LNK 14. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīko semināru „Saglabājot Pasaules atmiņu”, kas būs veltīts dažādiem jautājumiem par dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību gan nacionālā mērogā, gan starptautiski UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros.

15. oktobris - UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” seminārs Siguldas novada Jūdažos
UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekiem 15. oktobrī rīko semināru, kas šoreiz norisināsies Siguldas novada Jūdažu bibliotēkā. Seminārā plānots izvērtēt projekta „Baltijas ceļa stāsti” norisi, noklausīties vietējo siguldiešu pieredzi par kultūras pasākumu nozīmi vietējai sabiedrībai un pieredzi darbā ar liecību apkopošanu par Baltijas ceļu, kā arī praktizēties stāstu stāstīšanā un uzklausit vērtīgus padomus stāstnieku festivālu rīkošanā.

16. oktobris „Baltijas ceļa stāsti” Tautas frontes muzejā
Aktualizējot stāstus par mantojumu, UNESCO nedēļas ietvaros Tautas frontes muzeja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma skolēniem būs tikšanās ar Daini Īvānu. Tās laikā skolēnus plānots iepazīstināt ar muzeja ekspozīciju, par kuru stāstīs bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs. Pēc muzeja apmeklējuma plānots doties uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai Daiņa Īvāna stāstu ierakstītu LNB ierakstu studijā.

17. oktobrī „Svinēs suitisk”
Atzīmējot 5. gadadienu kopš Suitu kultūrtelpas iekļaušanas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā, Etniskās kultūras centrs „Suiti” 17. oktobrī Alsungas kultūras namā rīko pasākumu „Svinēs suitisk”, lai ar suitu ziņģēm, dančiem un drānām aicinātu visus suitus, suitu atbalstītājus un draugus atzīmēt šo zīmīgo notikumu. Pasākumā piedalīsies arī UNESCO LNK pārstāvji, lai sveiktu suitus šajā zīmīgajā notikumā.                        

Vairāk par UNESCO nedēļas pasākumiem visā Latvijā - pievienotajā failā.

 

Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča
UNESCO nedēļas koordinatore
Tālrunis: +371 67325109
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv

Prezentācija par UNESCO Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu - iedvesma aktivitātei "Pastāsti par savu mantojumu"Metodiskais materiāls "Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšana: rokasgrāmata iesācējiem"      

UNESCO Latvijā un pasaulē aktualizē vērtības, kas ir unikālas un saglabājamas gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, tāpēc no šī gada 13. – 19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) jau ceturto gadu rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kas šogad būs veltīta stāstiem par mantojumu.

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā ir iekļautas Baltijas ceļa nozīmīgākās liecības, kas atspoguļo tā organizēšanu un norisi 1989. gadā. Lai vecinātu sabiedrības izpratni par šo zīmīgo notikumu un atzīmētu Baltijas ceļa 25. gadadienu, UNESCO LNK sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā īsteno projektu „Baltijas ceļa stāsti”. Projekta ietvaros ikviens aicināts dokumentēt iedzīvotāju atmiņas par Baltijas ceļu un tā norisi, lai nodrošinātu informācijas pieejamību virtuālajā vidē, bibliotēku un muzeju kolekcijās. Kopš 23. augusta ikviens var ierakstīt savu Baltijas ceļa stāstu gan interneta vietnē www.thebalticway.eu, gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ierakstu studijā.

Projekta „Baltijas ceļa stāsti” laikā īstenotie pasākumi un apkopotie stāsti ir apliecinājuši, ka mantojums kļūst pieejams un izprotams, ja to iedzīvina pats cilvēks – caur savām atmiņām, dzīvesstāstiem, leģendām un nostāstiem. Tāpēc šogad UNESCO nedēļā ikviens aicināts iepazīt un iedzīvināt kultūras mantojumu, kas iekļauts kādā no UNESCO starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem caur personisko pieredzi vai kāda cita tuva cilvēka atmiņām, stāstiem vai leģendām.

Īpaši izglītības iestādes, bibliotēkas un atmiņas institūcijas UNESCO nedēļā no 13. – 19. oktobrim aicinātas:
- Iesaistīties UNESCO LNK projektā „Baltijas ceļa stāsti” un dokumentēt atmiņas par Baltijas ceļa norisi pirms 25. gadiem, publicējot tās interneta vietnē www.thebalticway.eu, kā arī rīkot tematiskus pasākumus, tostarp Baltijas ceļa stundas skolēniem un studentiem;
- Izmantot UNESCO LNK materiālu „UNESCO Latvijas mantojuma skapis” un interaktīvo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”, lai iepazītu UNESCO mantojumu Latvijā un fiksētu vietējo cilvēku atmiņas, nostāstus un leģendas par šo mantojumu;
- Rīkot diskusijas, atmiņu un stāstu vakarus, izglītojošas ekskursijas un citus radošus pasākumus, kas saistīti ar UNESCO mantojumu Latvijā;
- Apmeklēt kādu no 14 UNESCO mantojuma vietām Latvijā vai ar šo mantojumu saistītas institūcijas un pastāstīt par to sociālajos tīklos, lietojot mirkļabirku #unesconedela.

UNESCO nedēļu Latvijā pirmo reizi atzīmēja 2011. gadā, kad apritēja 20 gadi kopš Latvija pievienojās UNESCO. Tās mērķis ir aktualizēt organizācijas idejas un vērtības, veicināt to kopšanu, izcelt labās prakses piemērus par ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, kā arī piedāvāt platformu pieredzes un viedokļu apmaiņai un jaunām iniciatīvām.

UNESCO LNK projekts „Baltijas ceļa stāsti”
Projekta mērķis ir apkopot cilvēku atmiņu stāstus, lai tie neatkarīgi no atrašanās vietas tiktu saglabāti nākamajām paaudzēm un kļūtu pieejami gan virtuālajā vidē, gan muzeju un bibliotēku kolekcijās. Projekts aicina ikvienu laikabiedru fiksēt savu Baltijas ceļa pieredzi, neatkarīgi no tā, kādā veidā viņš Baltijas ceļu pieredzējis: ir piedalījies, izlēmis nepiedalīties, vai arī bijis dalībnieks kādā no atbalsta akcijām citur pasaulē. Projekta „Baltijas ceļa stāsti” ietvaros līdz 30. oktobrim ikviens aicināts dokumentēt atmiņu stāstus www.thebalticway.eu.

Ieraksti savu Baltijas ceļa stāstu audio formātā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā!
Projekta „Baltijas ceļa stāsti” ietvaros 23. augustā, Baltijas ceļa 25. gadadienā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) tika atklāta jaunā skaņu ierakstu studija. Pirmie savus atmiņu stāstus studijā izstāstīja trīs Baltijas valstu premjerministri, kultūras ministre Dace Melbārde, izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, LNB direktors Andris Vilks, bijusī Latvijas diplomāte Aina Nagobads-Ābola un „Europeana 1989” pārstāvis Franks Drauške (Frank Drauschke). Līdz šī gada 30. oktobrim ikvienam interesentam ir iespēja ierunāt savas atmiņas par Baltijas ceļu un tā norisi, dokumentējot un darot pieejamu dzīvo vēsturi arī nākamajām paaudzēm. Lai apmeklētu LNB skaņu ierakstu studiju, iepriekš jāpiesakās, rakstot uz e-pastu studija@lnb.lv.

„Baltijas ceļa stunda”
Lai veicinātu jauniešu izpratni par Baltijas ceļa norisi pirms 25 gadiem un tā nozīmi šodien, pēc UNESCO LNK un Valsts izglītības satura centra (VISC) iniciatīvas skolas visā Latvijā rīko Baltijas ceļa stundu un iesaistās projektā „Baltijas ceļa stāsti”. Pirmās mācību stundas par Baltijas ceļu notika 11. septembrī Valmieras sākumskolā un Valmieras Valsts ģimnāzijā. Aicinām šī mācību gada ietvaros un īpaši UNESCO nedēļā rīkot „Baltijas ceļa stundu”, kā arī informēt par šīs stundas norisi, lai iedvesmotu arī citas mācību iestādes. Vairāk informācijas.

„UNESCO Latvijas mantojuma skapis”
Materiāls veidots, lai apkopotu zīmīgāko informāciju par konkrēto Latvijas mantojumu, kas iekļauts kādā no UNESCO sarakstiem, palīdzot ikvienam no jauna iepazīt vietas un objektus, kas atrodas dzimtajā vai kaimiņu novadā! UNESCO mantojuma skapī atrodas 14 attēli. Uzklikšķinot uz attēla, atvērsies jauna lapa, kas būs veltīta attiecīgajai vērtībai. Katrā šādā lapā ir iespējams uzzināt par mantojumu plašāk, kā arī pieejama speciāli sagatavota forma, kurā aicinām dokumentēt informāciju, cilvēku atmiņas, stāstus un leģendas par UNESCO mantojumu Latvijā. Atšķirīga informācijas dokumentēšanas forma ir tikai „Baltijas ceļa stāstiem”, kas pieejama www.thebalticway.lv. Gan Baltijas ceļa stāstus, gan atmiņas un stāstus, kas pierakstīti par kādu no UNESCO mantojuma vietām vai objektiem Latvijā aicinām iesūtīt līdz šī gada 30. oktobrim, rakstot uz e.malkevica@unesco.lv. Jautājuma formas .docx formātā pieejamas šeit.

Apskatīt „UNESCO Latvijas mantojuma skapi”


Interaktīvā karte „UNESCO Latvijas dārgumi”
Interaktīvajā kartē ikviens var iepazīties ar jomām, kas saistītas ar UNESCO programmu īstenošanu Latvijas pilsētās un novados, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kas iekļautas kādā no UNESCO mantojuma starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem, kā arī UNESCO LNK sadarbības partneru tīklus un to dalībniekus, kas līdzdarbojas UNESCO programmu īstenošanā Latvijā. Aicinām UNESCO nedēļā izmantot interaktīvo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”, lai apmeklētu un iepazītu kādu no 14 UNESCO mantojuma vietām Latvijā vai ar šo mantojumu saistītas institūcijas, kā arī pastāstīt par to sociālajos tīklos, lietojot mirkļabirku #unesconedela. Aicinām informēt par šādām izglītojošām ekskursijām vai pārgājieniem rakstot arī uz e.malkevica@unesco.lv 
Apskatīt „UNESCO Latvijas dārgumus”

Informatīva prezentācija par Latvijas mantojumu UNESCO
Lai plašāk iepazītu UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, kā arī īstenotās mantojuma programmas un Latvijas mantojumu, kas iekļauts UNESCO starptautiskajos un nacionālajos sarakstos, aicinām UNESCO nedēļas rīkotajās aktivitātēs izmantot informatīvo prezentāciju.

Apskatīt prezentāciju par Latvijas mantojumu UNESCO


Lai informētu par plānotajiem pasākumiem UNESCO nedēļā, aicinām aizpildīt formu un līdz 7. oktobrim nosūtīt uz e.malkevica@unesco.lv. Informācija par pasākumiem tiks apkopota UNESCO LNK mājas lapā.

Aktīvākās institūcijas, kas iesaistīsies UNESCO nedēļā, saņems piemiņas veltes no UNESCO LNK.


                         

Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča
UNESCO nedēļas koordinatore
Tālrunis: +371 67325109
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv

 

Lejuplādējamie dokumenti: